Новини

Африканската чума по свинете продължава да влияе на световния пазар на месо

2019-12-10 

Перспективи на ЕС за селското стопанство 2019-30:

 Очаква се производството на мляко в ЕС да нарасне, докато търсенето на птици в ЕС и в световен мащаб ще се увеличава постоянно през прогнозния период. Това са само няколко от прогнозите за пазарите на мляко и месо от доклада на Европейския съюз за селското стопанство за 2019-30 г., публикуван на 10 декември 2019 г. от Европейската комисия, се казва в информация, публикувана на уеб страницата на ЕС – платформа Земеделие и развитие на селските райони. Следва текстът:

Месо

Неотдавнашното огнище на африканска чума по свинете оказва силно влияние върху световния пазар на месо. В краткосрочен план ще стимулира износа на ЕС за Китай за всички меса, и по-специално за свинското. Очаква се това да внесе несигурност относно дългосрочните световни модели на предлагане и търговия. Освен това, с по-ниската наличност на свинско месо на пазара на ЕС, това може да доведе до промени в навиците за потребление.

Водени от обществените потребности, включително социални, етични, здравословни и екологични проблеми, очаква се годишното потребление на месо в ЕС да намалее с 1 кг на глава от населението, да достигне 68,6 кг на глава от населението през 2030 г. Потреблението в сектора на говеждото месо ще спадне от 10,8 кг на глава от населението 2019 г. до 10 кг на глава от населението през 2030 г. Това ще се отрази в прогнозирания спад от 9,4% в производството на говеждо месо в ЕС през прогнозния период, въпреки леко увеличение на цените на говеждо месо към 2030 г. Въпреки това, търговските възможности могат да доведат до по-голям износ на говеждо месо в ЕС ,

За разлика от тях се предвижда търсенето в ЕС на домашни птици да расте постоянно между 2019 г. и 2030 г. Производството в ЕС може да достигне 16,5 милиона тона до 2030 г., при потреблението в ЕС на 26,6 кг на глава от населението до 2030 г. и продължаващото силно глобално търсене.

Увеличаването на глобалното търсене на свинско месо се очаква да доведе до краткосрочно увеличение на производството на свинско месо в ЕС и по-високи цени. Последното може да доведе до по-силен спад на потреблението в ЕС от планираното. Когато обаче азиатският пазар на месо се възстанови, се очаква производството в ЕС да намалее силно, заедно с цените.

Мляко и млечни продукти

Между 2019 и 2030 г. изискванията за устойчивост ще доведат до умерен растеж на производството на мляко в ЕС, достигайки 179 милиона тона през 2030 г. (спрямо 168 милиона тона през 2019 г.). Секторът вероятно ще адаптира своите селскостопански практики за увеличаване на добивите, като същевременно ще намали стадото (очаквано с 1,4 милиона крави), което ще позволи намаляване на емисиите. Въпреки това се очаква ЕС да остане водещ световен доставчик на млечни продукти.

Очаква се голям дял от растежа на производството на мляко в ЕС да се насочи към преработка на сирене (24%) поради устойчивото глобално търсене и нарастващата вътрешна промишлена употреба. Очаква се производството на сирене да нарасне от 10,8 милиона тона през 2019 г. до 11,5 милиона тона през 2030 година.

Предполага се, че консумацията на мляко за пиене на мляко в ЕС ще намалее в средносрочен план, докато търсенето на масло в ЕС може да продължи да нараства. В отговор на това търсене се очаква производството на масло в ЕС да нарасне от 2,5 милиона тона на 2,7 милиона тона.

 Докладът на ЕС за селскостопанските перспективи за 2019-30 г. съдържа всички съответни пазарни данни, придружени от обяснение на предположенията и описание на макроикономическата среда. Прогнозите и сценариите, описани в доклада, ще бъдат обсъдени на годишната конференция на ЕС в областта на селското стопанство , която ще се проведе в Брюксел на 10-11 декември 2019 г.

Източник: https://ec.europa.eu/