Новини

Национална конференция „Растителното здраве – нови заплахи и превенция” ще се проведе в АУ-Пловдив, на 16 януари

2020-01-14 

 По случай професионалния празник на растителнозащитника и официалния старт на Националната информационна кампания „Защити растенията – защити живота” под патронажа на Министъра на земеделието, храните и горите в Международната година на растителното здраве, в гр. Пловдив (16 януари 2020 г.), в Аулата на Аграрния университет ще проведе Национална конференция на тема „Растителното здраве – нови заплахи и превенция”.  Известно е, че ООН обяви 2020 г. за Година на растителното здраве.

Програмата  на националната котференция предвижда актуални презентации по темата и дискусия.

Съорганизатори на събитието са Българската асоциация за растителна защита, Асоциация Растителнозащитна индустрия България, Аграрен Университет Пловдив.

(ПЗ)