Новини

В 21 области се бави или не е извършена ваксинация на птиците в т. нар. „заден двор” за предпазване от Нюкясълска болест

2020-02-08 

Областните дирекции по безопасност на храните към БАБХ са проверили всички индустриални ферми в България за изпълнението на Програма за контрол на Нюкясълска болест по птиците. Засиленият контрол е разпореден със Заповед на изпълнителния директор на агенцията проф. Паскал Желязков в периода декември 2019 – януари 2020 година, във връзка с констатирани огнища на заболяването в Румъния, се казва в въобщение публиувано на официалния сайт на БАБХ€

Ключов фактор за превенция от Нюкясълска болест е извършването на ваксинация, примопнят от агетцията.. Проверката е покала, че се ваксинират всички стада в индустриалните ферми. Съгласно програмата, индустриалните ферми имат ангажимента да осигурят ваксини и прилагането им и при птици в обекти тип „заден двор“ в 10-километрови зони около тях. Ваксинация в личните стопанства е извършена в 7 от 28 области общо с индустриални ферми. На собствениците, които не са изпълнили ангажимента си се връчват предписания за незабавно изпълнение. В региони, където индустриалните ферми имат затруднения по изпълнението, те ще бъдат подпомогнати от ОДБХ. Стопаните на домашно отглеждани птици могат да се обърнат към ветеринарните лекари и също да ваксинират животните си.

Програмата за контрол на Нюкясълска болест е част от Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2019 - 2021 г. Тя цели да докаже свобода от инфекция с вируса на Нюкясълската болест по домашните и диви птици. Включва лабораторно изследване на кръвни проби на неваксинирани срещу болестта домашни птици от кокошевия вид и доплаващи птици, вкл. диви птици. Изследват се съмнителни за инфекетиране птици, също такива, отглеждани в зоопарковете, особено от водоплаващите и крайбрежните птици. Извършват се клинични обследвания на възприемчиви птици и задължителна поголовна ваксинация на кокошки-носачки, родителски стада и бройлери, фазани, пуйки и спортни гълъби. Предвид ситуацията с Инфлуенца в Европа, засиления официален надзор над птицевъдните ферми в страната ще продължи,  подчертават о БАБХ.

(ПЗ)