Новини

Министерството на земеделието отвори рубрика с въпроси и отговори - COVID19 - Информация за земеделските производители

2020-03-22 

На официалната интернет страница на земеделското министерство е отворена специална рубрика COVID19 - Информация за земеделските производители - въпроси и отговори.

Отговорите са съсредоточени предимно  към това дали извънредното положение в страната заради COVID – 19  ще наруши ли нормалния ход на Кампанията по директни плащания за 2020 г. и подаването на заявления от фермерите?

Дадени са указания как ще се извършва регистрацията/пререгистрацията на земеделските производители и още как стопаните могат да подават заявления за подкрепа по Схемите на държавните помощи.

Относно извършването на селскостопанските работи е казано:

-Всички пролетни обработки и мероприятия, които се извършват ежегодно на територията на страната, включително и сеитбата на пролетници - слънчоглед, царевица, пролетен ечемик, подхранване и третирания с препарати за растителна защита на есенните култури са изключително важни и е необходимо да бъдат проведени в подходящия агротехнически срок. Всички агротехнически мероприятия се извършват на открито и не предполагат събиране на повече хора на едно място.

При провеждане на технически инструктаж, при извършване на подготовката на машините и прикачения инвентар за пролетните обработки на почвата, работа с препарати за растителна защита и обеззаразени семена, освен съществуващите правила за работа с тях, следва да се спазва издадената заповед на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки. Работодателите следва да организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускане на работници и служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

Източиник:

https://www.mzh.government.bg/bg/

 

Тук поместваме официалния електронен адрес на пощата на министъра на МЗХГ:

Email: minister@mzh.government.bg

(ПЗ)