Новини

Отговор на министър Д. Танева по повод отвореното писмо, което публикувах от свое име и в качеството си на гл. редактор на сп. "Практично земеделие"

2020-03-23 

Ето отговорът на отвореното писмо до министър Д. Танева, което й изпратих в събота 21 март, 2020 г., което публикувах в сайта praktichnozemedelie.com и като личен пост във Фейсбук.
Публикувам писмото без редакция:

" Уважаема г-жа Брезовска,

Разбираме Вашето безпокойство и загриженост. Във връзка с поставения от Вас въпрос бихме искали да отбележим, че съгласно заповедта на министър Ананиев лица, които полагат труд няма да бъдат възпрепятствани да изпълняват своите служебни задължения. Необходима е издадена служебна бележка. Образец на служебната бележка е качена в сайта на МВР.

С уважение,
Кабинет на министър Десислава Танева"

Благодаря на министър Танева. Това е отговор, който трябва да послужи на всички заинтересовани и работещи понастоящем в земеделския сектор.

Яна Брезовска