Новини

Важно за производителите на шафран Срещата 17+1 се отлага, както и подписването на двустранния протокол за износ на шафран и шафранови луковици

2020-03-24 

Планираната за 15-16 април Среща на върха на инициативата 17+1 в Пекин се отлага за неопределено време, поради глобалното разпространение на COVID-19, съобщават от Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и държавите от Централна и Източна Европа . Когато бъде определена нова дата за срещата, китайската страна своевременно ще информира партньорите си. Така се дава възможност „на страните от Централна и Източна Европа да се фокусират върху справянето с епидемията“, се посочва в съобщението от Пекин.

В рамките на Срещата на върха предстоеше подписването на протокол между България и Китай за износ на шафран и шафранови луковици. През месец май т.г. се очакваше в България да пристигне делегация от Китай. В състава й бяха включени представители на академичните среди от университета Ханджоу, бизнесмени, заявили желание за закупуване на шафран и шафранови луковици. Планираното посещение също ще бъде отложено.

Предвид усложнената здравна обстановка и наложените карантинни мерки в света, към днешна дата е трудно да бъде определено кога страната ни ще има възможност да реализира  шафранови изделия в Китай, а подписаните по-рано договори подлежат на прекратяване поради независещи от страните причини.

ЦНСССКЦИЕ продължава да работи за привличането на партньори и за откриването на нови пазари за продукцията на българските шафранопроизводители.

(ПЗ)

Коментар на редакцията: Винаги сме се отнасяли с резерви по отношение на производството на луковици от шафран в България. Няма нито едно сведение, че в страната ни е имало такова производство и че земеделците са получавали доходи от него. Поради много причини и най-вече от климатическо естество. В последните години, се явиха търговци, които искат да продават посадъчен материал от луковици от шафран. Използва се конюнктурата, че тютюнопроизводителите са затруднени и се планира в близко време да отпадне държавната субсидия за тютюн, която се нотифицира от Европейската комисия. Хората търсят изход, но аз мисля, че шафрановото производство не  е решение.

Яна Брезовска