Новини

Деислава Танева: Зеленото картонче по Наредба 3 дава достъп до полетата и стопанствата

2020-03-24 

Най-после, днес, на страницата си във Фейсбук, министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева публикува текст, с който внася яснота по възникналите проблеми с оглед безпрепятствано презвижване на земеделските производители до обектите, които стопанисват. Ето какво написа тя:

„До ниви, овощни градини, лозя, оранжерии и други земеделски земи, както и до животновъдни обекти, пчелини, водни обекти за отглеждане на аквакултури във всички случаи да се осъществи достъп за извършване на необходимите мероприятия по сеитба, пръскане, почвообработка, грижи за животните, рибата и други.
За тази цел всички земеделски стопани и животновъди да се пропускат през контролно-пропускателните пунктове след:
Представяне на попълнена декларация (налична на интернет страницата на МВР: https://www.mvr.bg/…/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D… както и на един от следните документи:
 Удостоверение за регистрация по Наредба 3, като земеделски стопанин (зелено картонче). Ако не е заверено за 2020 година важи заверката и за 2019 г. или
Удостоверение за регистрация на животновъден обект (ферма, рибовъден обект или пчелин).
Допуска се преминаването на превозни средства, които превозват семена, посадъчен материал, торове, препарати, ветеринарно-медицински продукти, фуражи, поливна техника и др., необходими за извършване на земеделските, животновъдни и рибовъдни дейности;
Земеделските стопани и животновъдите ще се допускат до областните центрове при необходимост от подаване на документи в ОД „Земеделие“, ОС „Земеделие“, ОД на ДФ „Земеделие“ и Областните дирекции по безопасност на храните, или при необходимост от посещаване на агро-аптеки, обекти за търговия с фуражи и ветеринарно-медицински продукти, магазини за резервни части, техника и оборудване, както и други, необходими за осъществяване на земеделската им дейност.
Всички граждани, заети в сектор „Земеделие“ при извършване на дейността си следва да спазват изискванията за социална дистанция от 1,5 – 2 метра.

(ПЗ)

Остава едни въпрос: От кога Фейсбук е заменил официалния сайт на Министерството на земеделието, храните и горите?