Новини

ВАЖНО! Европейската Комисията увеличава авансовите плащания по СЕПП (от 50% до 70%) и за развитие на селските райони (от 75% на 85%) – още от октомври

2020-04-02 

Европейската комисия обявява нов набор от мерки за подпомагане на селскостопанския и хранително-вкусовия сектор в тази несравнима криза след избухването на коронавируса, се казва в съобщение публикувана на сайта на институциятя.

В инициативата коронавирус инвестиции отговор плюс (+ CRII) предложена днес от Европейската комисия, се въвежда изключителна гъвкавост и опростяване на използването на европейските инвестиционни фондове структурни (ESIF), включително и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

По отношение на ЕЗФРСР, CRII + ще подкрепи земеделските производители, селските райони и страните от ЕС, като увеличи гъвкавостта при използването на тези средства, включително:

-гъвкавост при използването на финансови инструменти : Земеделските производители и други бенефициенти за развитие на селските райони ще могат да се възползват от заеми или гаранции до 200 000 евро при благоприятни условия, като например много ниски лихвени проценти или благоприятни схеми на плащане.

-преразпределяне на средства : На страните от ЕС ще бъде позволено да използват средства, останали неизползвани по програмите си за развитие на селските райони (ПРСР), вместо да ги изпращат обратно в бюджета на ЕС. Парите все пак ще трябва да се използват в рамките на съответната ПРСР.

-отлагане за подаване на годишни доклади : крайният срок за държавите от ЕС да представят тези доклади за прилагането на ПРСР се отлага, като се дава повече време на националните органи да ги съставят заедно.

-не се изискват изменения в споразуменията за партньорство : държавите от ЕС няма да трябва да изменят своите споразумения за партньорство, за да променят своите ПРСР, премахвайки някои административни процедури.

В допълнение към мерките, пряко свързани с ЕЗФРСР в рамките на CRII +, Комисията предлага допълнителна гъвкавост и опростяване на други инструменти на Общата селскостопанска политика (ОСП):

-Удължаване на крайния срок за заявления за прием по директни плащания на площ и др.: срокът ще бъде удължен с месец, от 15 май до 15 юни 2020 г., като предлага повече време на земеделските производители да попълнят заявлението си както за директни плащания, така и за плащания за развитие на селските райони.

По-висок аванс на плащанията : за да увеличи паричния поток на земеделските производители, Комисията ще увеличи авансовите плащания на директните плащания (от 50% до 70%) и плащанията за развитие на селските райони (от 75% на 85%). Земеделските производители ще започнат да получават тези аванси от средата на октомври.

Намаляване на физическите проверки на място и свободния ход на изискванията за определяне на времето : Страните от ЕС трябва да извършват проверки, за да гарантират, че са изпълнени условията за допустимост. В настоящите изключителни обстоятелства обаче е от съществено значение да се сведе до минимум физическият контакт между фермерите и инспекторите, извършващи проверките. Тази мярка ще помогне да се намали административната тежест и да се избегнат ненужни забавяния.

В момента се предприемат окончателни правни стъпки за приемане на тези мерки, уточняват от ЕК.

(ПЗ)