Новини

Европейската инвестиционна банка одобрява финансиране от 700 милиона евро в подкрепа на частните инвестиции в селското стопанство и биоикономиката

2020-04-03 

Новото финансиране е насочено към инвестиции в частни кооперации и компании в сектора на селското стопанство и биоикономиката. Заемът на програмата на ЕИБ ще възлиза на 700 милиона евро и се очаква да осигури близо 1,6 милиарда евро инвестиции в цяла Европа.

Финансирането се гарантира от Европейския фонд за стратегически инвестиции (EFSI) и ще помогне на сектора да стане по-устойчив в светлината на Covid-19

 Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Европейската банка, обяви старта на нова инициатива за финансиране, която има за цел да отключи близо 1,6 милиарда евро инвестиции в сектора на селското стопанство и биоикономиката, се съобщава на официалния сайт на Европейската Комисия. Финансирането има за цел да подпомогне частните компании, работещи във веригите на производство и преработка на храни, биологични материали и биоенергия. Тя ще бъде гарантирана от бюджета на ЕС по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции (EFSI), който формира финансовия стълб на „Инвестиционния план за Европа“, се пояснява в информацията.

Програмата за кредитиране ще даде възможност за директно кредитиране на инвестиции от частния сектор в диапазона от 15 милиона до 200 милиона евро, като размерът на заема от ЕИБ варира от 7,5 милиона до 50 милиона евро. Целевите инвестиции ще подкрепят опазването на околната среда и ефективността на природните ресурси, възобновяемата енергия, иновациите, конкурентоспособността и енергийната ефективност. Програмата ще допринесе за запазването и създаването на работни места в селските райони и следователно ще насърчи развитието на селските райони и териториалната интеграция в целия ЕС.

Програмата е продължение на първия заем от 400 милиона евро за селско стопанство и биоикономика, който беше стартиран през 2018 г. и е почти изцяло ангажиран. Първият програмен заем предизвика значителен интерес на пазара с редица проекти, възникнали с корпоративни и кооперативни контрагенти в няколко държави от ЕС (например Франция, Полша, Ирландия, Италия и Латвия).

Вицепрезидентът на ЕИБ, отговарящ за биоикономиката, Андрю Макдауъл, казва:

След като пандемията на коронавирус достигна Европа, ЕИБ беше изцяло мобилизирана с Европейската комисия за въвеждане на план за подкрепа на най-силно засегнатите МСП, включително тези в селскостопанския и хранително-вкусовия сектор. Независимо от това, дългосрочното финансиране на сектора на ЕИБ продължава паралелно с акцент върху иновациите, климатичните действия, устойчивостта на околната среда и развитието на селските райони. Първите 400 милиона евро от заема за селскостопанска програма вече подкрепиха 10 трансформационни инвестиции за европейско селско стопанство, които също укрепиха селските общности. С това второ финансиране ние предоставяме допълнителни 700 милиона евро, за да надградим този успех и да задоволим пазарното търсене.

Европейският комисар по земеделието Януш Войцеховски, каза:

Пандемията на коронавирус засяга всеки един от нас и всеки отделен сектор. В този драматичен контекст горещо приветствам тази втора стъпка в стратегията на ЕИБ по Инвестиционния план за финансиране на мерки за прилагане на план за подпомагане на агро-хранителния сектор. Силно съм убеден, че това ще бъде много важен и полезен инструмент за подпомагане на сектора да остане здрав и устойчив за преодоляване на кризата. "

Повече информация за приемливи проекти и как да се възползвате

Повече информация за дейностите на ЕИБ в селското стопанство

(ПЗ)