Новини

Производителите на винено грозде могат да получат по 303 лв. на декар, ако съберат реколтата на зелено

2020-05-15 

Подробни указанияза попълване на заявление за издаване на Удостоверение за участие по мярката са публикувани на уеб сайта на ИАЛВ

Гроздопроизводителите ще бъдат подпомогнати с 1 млн. лв. по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. Това съобщи вчера (14 май) на брифинг в Министерски съвет министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева. Тя поясни, че  е предвидено извънредно прилагане на мярка „Събиране на реколтата на зелено“. „Максималната помощ, която гроздопоизводителите могат да получат е 303 лв. на дка, като тази сума обезщетява загубата на приходи от обичаен добив на винено грозде. Обирането на гроздовете, преди да са узрели и получаването на практика на нулев добив от съответната площ, намалява рискът засегнатите от кризата гроздопроизводители да се окажат в неизгодна пазарна позиция“, обясни още Танева. Финансовата помощ ще компенсира тези загуби и ще осигури доход, който да гарантира на гроздопроизводителите икономическа жизнеспособност занапред.

Припомняме, че мярката „Събиране на реколтата на зелено“ беше включена като нова в Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г., през 2019 година. В мотивите на земеделското министерство тогава е записано, че в резултат на настъпил през гроздоберна кампания 2019 г. дисбаланс в търсенето и предлагане на винено грозде и последващ кризисен период в сектора, е направен обстоен анализ на възможните инструменти, с които държавата може да подпомогне възстановяването на пропорционалното равновесие на вътрешния пазар и заинтересованите страни взеха решение мярка „Събиране на реколтата на зелено” да бъде включена в националната програма. Нейното прилагане ще бъде стартирано при евентуални бъдещи сътресения.

Мярката „Събиране на реколтата на зелено” цели възстановяване на баланса между търсенето и предлагане на пазара в лозаро-винарския сектор, при възникнали кризисни ситуации, които биха могли да имат краткотраен или дълготраен ефект върху икономическото състояние на гроздопроизводителите в страната е записано в Програмата. И още: По мярка „Събиране на реколтата на зелено” контролът ще бъде текущ, чрез извършване на проверки на място след подаване на заявление за подпомагане, на 100% от кандидатите по мярката и преди изплащане на помощта.

На уебсайта на Националната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) са публикувани подробни Указания за попълване на заявление за издаване на Удостоверение за право на участие по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ (http://www.eavw.com).

 

(ПЗ)