Новини

ФМС Агро България предлага ефикасни продукти и пилотна програма срещу увеличаващите се популации от неприятели по царевицата

2020-05-16 

•Само едно третиране с Кораген® 20 СК обикновено е достатъчно, за да се защитят царевичните култури от всички основни вредители от разред Lepidoptera.

 

На въпрос на сп. „Практично земеделие” отговаря Евдокия Кръстева, Управител на ФМС Агро България

 -Г-жо Кръстева, ФМС Агро е водеща компания в страната в сегмента продукти за химическа защита от ново поколение, щадящи полезната ентомофауна (естествено средство за биоконтрол),  срещу намножаващите се  и все по-опасни неприятели в царевицата. В същото време реализирате и програма за интегрирано управление на процесите за контрол на вредителите по културата. Кои са продуктите и как развивате Пилотната програма? 

 -През последните години с увеличаване на площите с царевица не закъсня и увеличаване на популациите на неприятелите по културата. Основните неприятели са царевичният стъблопробивач (Ostrinianubilalis) и видовете нощенки (Helicoverpaarmigera, Spodopteraexigua, Spodopteralitoralis), а отскоро заплаха е и диабротиката (Diabrotica virgifera).

Неприятелите при царевицата се превръщат във все по-сериозен проблем, като противно на доскорошните разбирания могат да причинят сериозни щети. Високата плътност на царевичния стъблопробивач може значително да намали добива на царевица и да причини сериозни икономически загуби.

Тези загуби могат  да бъдат предотвратени чрез извеждане на адекватна химична борба.

 С всяка следваща година ФМС Агро България подобрява системата за проследяване на пика на летежа на неприятелите при царевица. Новите феромонови уловки, които компанията предоставя на клиенти, които използват продуктите й в царевица, автоматично изпращат информация за броя на уловените неприятели и алармират при достигане на пика на летежа. 

С използването на продуктите на ФМС Агро България земеделците у нас разполагат с надеждни средства, които ще им позволят максимално да опазят пролетните си култури от неприятели.

 ФМС Агро България обръща специално внимание на този задълбочаващ се проблем, като се стреми да предлага продукти, които са ефикасни и в същото време са селективни за полезната ентомофауна. 

Инсектицидът Кораген® 20 СК е едно от тези решения.

Кораген® 20 СК е широкоспектърен инсектицид с контактно и стомашно действие за контрол на широк спектър от гризещи неприятели. Активното вещество е ринаксипир, който е единственият член от химичната група антраниламиди, който е регистриран за контрол на вредители при царевица. Подходящ е за борба, както с царевичния стъблопробивач, така и с видовете нощенки. Продуктът се различава от останалите инсектициди, защото е селективен за полезните видове, като при правилно приложение не вреди на ларвите на калинката, на трихограмата и на златоочицата.

 

Ларва на царевичен стъблопровач

Най-подходящото време за прилагане на Кораген® 20 СК е 5-7 дни след засичане пика на летеж на възрастните и при достигане на ИПВ на царевичния стъблопробивач. За точно отчитане на този пик и извеждане на правилна борба е необходимо да бъдат поставени феромонови уловки. След засичане на пика на летежа на възрастните е задължително да бъде направено обследване на полето за наличие на яйчни групички по листата на царевицата и определяне на икономическия праг на вредност.

Само едно третиране с Кораген® 20 СК обикновено е достатъчно, за да се защитят царевичните култури от всички основни вредители от разред Lepidoptera. В региони с висока плътност на неприятелите може да се наложи и второ третиране.

Всички посочени по-горе неприятели по царевицата нанасят и косвена вреда, която често е много по-голяма от преките щети. Ларвите и на стъблопробивача и на нощенките, и възрастното на диабротиката с вгризванията си правят входни рани в кочаните и създават условия за развитие на микотоксини.

За активно управление на резистентността препоръчваме използването на продукт с различен механизъм на действие, като инсектицидът Авант® 150ЕК. Това е другото наше решение, което е и единственият инсектицид от химичната група оксадиазини.

Инсектицидът Авант® 150 ЕК е познат у нас от регистрацията му в рапица, но вече има такава и в царевица срещу царевичен стъблопробивач, нощенки и диабротика.

 

Повреди от Западен царевичен коренов червей - диабротика

 

Регистрацията му в рапица е срещу рапичен цветояд в доза 17 мл/дка, а при царевица 25 мл/дка. При царевица, третиранията започват при излюпване на първите яйца, преди вгризването на ларвата. След третиране с него неприятелите остават живи до третия ден, но веднага спират да се хранят и не причинява вреди. Авант® 150 ЕК е ефикасен срещу възрастното на диабротиката – контролира неприятеля контактно, чрез директно попадане на работния разтвор и системно, при нанасяне на повредите.

Авант® 150 ЕК има изключително дълго последействие, тъй като е термо- и UV устойчив.

 -Благодаря, Ви!

Въпрос на Яна Брезовска, гл. редактор