Новини

ЕС планира финансова подкрепа за производителите, за да се адаптират към реформата на ОСП, в т. ч. и стратегията „От фермата до трапезата”

2020-05-20 

Комисията предлага да отдели 10 млрд. евро за научноизследователската и развойна дейност

 Общата селскостопанска политика (ОСП) и Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) ще останат ключови инструменти за подпомагане на прехода към устойчиви хранителни системи, като същевременно осигуряват достоен живот на земеделските производители, рибарите и техните семейства, се казва в съобщение на Европейската комисия, която днес публикува днес „ Анализ на връзките между ОСП и Зелената сделка“ .

Този анализ разглежда приноса на предложението за реформа на ОСП за ангажиментите на ЕС за опазване на околната среда, климата и биоразнообразието, заложени в Европейската Зелена сделка, и определя стъпките, необходими, за да бъде бъдещата ОСП напълно съвместима със Зелената сделка и нейните стратегии, като фермата към стратегии за разклоняване и биоразнообразие.

В тази връзка, също днес, бяха публикувани и параметрите на стратегията „От фермата до трапезата”, които са изключително амбициозни. За да се постигнат тези цели ЕС планира подкрепа за секторите, коти ще работят по целите на стратегията, както следва:

Научните изследвания и иновациите (R&I) са ключови двигатели за ускоряване на прехода към устойчиви, здравословни и приобщаващи хранителни системи. Съгласно „Хоризонт Европа “, Комисията предлага да отдели 10 млрд. евро за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) за храна, биоикономика, природни ресурси, селско стопанство, рибарство, аквакултура и околна среда, както и използването на цифрови технологии и базирани на природата решения за селскостопанска храна.

Фондът Invest EU ще насърчава инвестициите в агро-хранителния сектор чрез рискови инвестиции от европейските корпорации и улеснява достъпа до финансиране за малки и средни предприятия (МСП) и компании със среден капацитет.

През 2020 г. рамката на ЕС за улесняване на устойчивите инвестиции (таксономия на ЕС), както и обновената стратегия за устойчиво финансиране ще мобилизират финансовия сектор да играе основна роля в прехода и да инвестира по-устойчиво, включително в сектора на селското стопанство и производството на храни .

ОСП трябва също така все повече да улеснява инвестиционната подкрепа за подобряване на устойчивостта и ускоряване на екологичната и дигитална трансформация на стопанствата.

(ПЗ)