Новини

Очаква се срокът за подаване на заявления да подпомагане за единица площ да се удължи до 29 май

2015-05-13 

В Аналитичен работен документ, публикуван на официалната интернет страница на Министерството на земеделието и храните се припомня, че на 23 април т. г. на заседание на Комитета по директните плащания в Брюксел Европейската комисия е приела единодушно решение за удължаване на срока за подаване на заявления в рамките на Кампания`2015 г. Очаква се регламентът да бъде публикуван на 20 май 2015 г. Удължаването ще се отнася само за 2015 г., а максималният срок за удължаване е до 15 юни, като всяка страна членка приема собствено решение.

В отговор на този регламент за България е важно своевременно да направи промени в нормативите документи и най-вече в Наредба № 5 от 27.02. 209 г., което изисква време за съгласуване на изменените текстове и последващо обнародване в ДВ, се казва в работния документ.

В Аналитичния работен документ са коментирани 3 различни срока за удължаване на подаването на заявленията, като съответно са посочени предимствата и рисковете от прилагането им.

Най- вероятно е обаче срокът да бъде удължен до 29 май, което е видно от Доклад на зам.министър на земеделието и храните, внесен на 8 май т. г. до министър Д. Танева, отнасящ се до Проект на Наредба за изменение и допълнение на сега действащата Наредба №5 от 27 февруари 2009 г. за реда и условията за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания. В предложения проект се предвижда срокът за подаване на заявленията по схемите за директните плащания, преходна национална помощ и мерките по Програмата за развитие на селските райони, за които се кандидатства с единно заявление за подпомагане да се удължи до 29 май (отнасящ се за директните плащания, а не както досега до 15 май), като срокът за извършване на промени, включително добавяне на допълнителни схеми и мерки да бъде 12 юни т. г. 

 

(Соб. инф.)