Новини

Приет е изцяло новият Закон за управление на агрохранителната верига

2020-05-21 

Народното събрание прие на второ четене изцяло нов Закон за управление на агрохранителната верига, се казва в съобщение, поместено на уеб сайта на МЗХГ. Целта е да се гарантира висока степен на защита на здравето и интересите на потребителите. Чрез новия закон ще се премахнат различията в регулаторната уредба и регистрационните режими на търговските обекти, се пояснява в съобщението.

Законопроектът установява единна законодателна рамка, която регламентира конкретно компетентните органи, които провеждат политиката , официалния контрол върху елементите на агрохранителната верига и органът, извършващ оценката на риска по агрохранителната верига.

Включени са мерките, предприемани при кризи и извънредни ситуации по агрохранителната верига и финансирането на дейности, свързани с официалния контрол по агрохранителната верига.

В Закона са разписани и условията и редът за разработване и изпълнение на Многогодишен национален план за контрол и определяне на национални референтни лаборатории за целите на официалния контрол и вземането на проби по агрохранителната верига.

Днес, 21 май 2020 г. Комисията по земеделие и храни в Народното събрание ще разгледа Закона за храните. След това той ще бъде внесен за гласуване в Народното събрание, уточняват от земеделската пресслужба.

(ПЗ)