Новини

До 30 юни 2020 г. е срокът за подаване на заявления по мярка „Застраховане на реколтата“ от винено грозде

2020-05-28 

До 30 юни 2020 г. е срокът за подаване на заявления за издаване на удостоверение за право на участие по мярка „Застраховане на реколтата“ в териториалните звена на Изпълнителна агенция по лозата и виното по регистрация на лозарското стопанство, както и на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярката в ДФ "Земеделие", се казва в съобщение на земеделското министерство.

Преди подаване на документи в ДФ „Земеделие“ производителите трябва вече да са застраховали реколтата си в избрана от тях застрахователна компания.

По мярката се подпомага застраховането на реколтата от винено грозде. Кандидатите следва да са вписани в лозарския регистър като гроздопроизводители. Финансовата помощ, представлява процент от застрахователната премия, в зависимост от вида на застраховка, която са сключили:

        до 80 % от стойността на застрахователните премии за застрахователни полици срещу загуби, причинени от неблагоприятни климатични условия (слана,буря, градушка, заледяване, силен или проливен дъжд, тежка суша).

        до 60 % получават и лицата, сключили комбинирана застраховка за загуби, причинени от неблагоприятни климатични условия (слана,буря, градушка, заледяване, силен или проливен дъжд, тежка суша) и други загуби, причинени от неблагоприятни климатични условия;

        до 60 %от стойността на застрахователните премии за застрахователни полици срещу загуби, причинени от животни, болести по растенията или нашествия от вредител.

Допустимият максимален размер на застрахователното обезщетение за единица площ, върху която се изчислява застрахователната премия е 3840 лв.

Кандидатите могат да сключват и договори за застраховане за по-висока застрахователна сума, но финансовото подпомагане няма да надхвърли съответния процент от застрахователната премия, изчислена върху 3840 лв. Първоначалният бюджет по мярката е 1 955800 лв. В случай на недостиг, ще бъде осигурен бюджет за всички одобрени от ДФЗ гроздопроизводители, обясняват от МЗХГ.

(ПЗ)