Новини

Към края на май 2020 г. засетите площи със слънчоглед и царевица са съответно с 10,4% и 28,2% над нивата отпреди една година

2020-06-05 

Сеитбата на маслодаен слънчоглед и царевица за зърно продължава да се движи с по-бързи темпове спрямо предходната година, се съобщава в Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин № 22/2020),  публикуван на уеб страницата на МЗХГ. Към края на м. май 2020 г. засетите площи с двете пролетни култури са съответно с 10,4% и 28,2% над нивата отпреди една година. Същевременно, разсадените площи с трите основни типа тютюн са в рамките на 4,9% - 16% по-малко от миналогодишните, се уточнява в бюлетина.

По данни на същия документ - към периода засадените площи с пипер на открито, дини и пъпеши са с между 34% и 51% над отчетените по същото време на 2019 г. Леко свиване на годишна база е налице при засадените площи с картофи (с 1,3%) и домати на открито (с 4,6%), а по-чувствително – при тези с ягоди на открито – с 34,1%. На този ранен етап производството на картофи е в пъти повече спрямо година по-рано, което се дължи на по-големия размер реколтирани площи до момента. От друга страна, продукцията от ягоди е с около 30% под миналогодишната, вследствие на по-малкото засадени площи и на по-бавния темп на прибиране на реколтата, съобразно климатичните условия, обобщават съставителите на бюлетина.

(ПЗ)