Новини

МЗХГ представи изготвения ситуационен анализ на сектор "Рибарство" за обсъждане пред заинтересованите страни

2020-06-26 

До края на годината ще имаме завършен работен вариант на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР ) за следващия програмен период 2021-2027 г. Това  e заявила заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева по време на видеоконферентна среща с представители на браншови организации в сектор „Рибарство“. На нея е представен и обсъден Ситуационният анализ на състоянието на сектора, съобщиха от земеделското министерство. „Предвиждаме в началото на месец юли анализът да бъде качен за едномесечно обществено обсъждане на сайта на МЗХГ. След това ще бъдат отразени направените коментари и бележки “, е пояснила Кръстева. По думите й, в него се включва SWOT-анализът и идентифицирането на потребностите в сектора, на база, на които ще стъпи Управляващият орган на ПМДР и ще се разработят бъдещите мерки. „Това е изключително важен етап за планирането на бъдещия програмен период и всички заинтересовани браншови организации трябва да изкажат мнението си по него“, категорична е д-р Василева.

В Ситуационния анализ са проследени и анализирани тенденциите по основните подсектори, а именно стопански и любителски риболов, аквакултури, преработка и пазарът на риба и други водни организми, заетост и доходи в сектор „ Рибарство“, както и тенденции в консумацията на риба и рибни продукти в страната. Направен е преглед на екологичните аспекти на сектора, както и на развитието на образованието, обучението и научно-изследователската дейност. Включени са прегледи на достъпа до финансови средства, състояние на нормативната уредба, както и на функциите и правомощията на институциите.

(ПЗ)