Новини

Какво показват проверките на ОДБХ, свързани със сигналите за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне, към 24.06.2020 година

2020-06-26 

От началото на годината до момента в Областни дирекции „Земеделие“ (ОДЗ) и  Областни дирекции по безопасност на храните са постъпили общо 38 сигнали свързани с опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне, се казва в обширна информация публикувана на официалния сайт на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Постъпилите сигнали са от районите на Бургас, Добрич, Плевен, Русе, Сливен, Разград, Варна, Хасково и Ямбол. 11 от тях са оттеглени.

Извършени са общо 27 проверки по подадените сигнали, като от тях 13 са проверки по заповед на директора на ОДЗ за свикване на комисията по Закона за пчеларството. Взети са 11 проби от пчели и 12 проби от растителност за лабораторни анализи, от които две не са изпратени в лабораторията, тъй като не са изпратени съответните проби от пчели за анализ.

Към момента са получени резултатите от лабораторното изпитване на 6 пчели и 10 растителни проби, които са публикувани и може да се  прочетат на: http://www.babh.government.bg/bg/Object/news/view/2241/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F