Новини

Мярката COVID-19 за подпомагане на производителите на плодове и зеленчуци ще се отвори края на юли – началото на август

2020-06-26 

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева днес се е срещнала с малки производители на плодове и зеленчуци в село Еленово, Община Нова Загора, съобщи пресцентърът на МЗХГ. По време на срещата тя ги е запознала с условията и помощта, която те ще получат благодарение на извънредната мярка COVID-19 за сектор "Земеделие".

"Предложението на България за бързи средства и осигуряване на ликвидност за справяне с пандемията, което бе подкрепено от всички страни-членки на ЕС, е обнародвано в Официалния вестник на ЕК", е съобщила заместник-министър Кръстева.

По думите й, бюджетът по нея е в размер на 2 %  от средствата по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., което е в порядъка на 100 млн. лв. Те ще бъдат пренасочени към чувствителните сектори. Вр Кръсетева е казала, че се работи в посока, мярката да не създава затруднения при кандидатстване от страна на земеделците, а също така и за прилагане от страна на администрацията. „Идеята ни е, в края на юли - началото на август да се отвори прием и максимално бързо и лесно финансовият ресурс да стигне до нуждаещите се земеделски стопани. Планираме те получат подкрепата си до 15 октомври“, е допълнила тя.

От своя страна, земеделските стопани на срещата са изразили мнение, че по-добре да получат подпомагане на декар по мярката. По думите им, по този начин средствата ще бъдат получени в момент, в които имат нужда, а не следващата година, ако е на база доход.

Заместник–министър Кръстева е обяснила, че в момента МЗХГ събира становища по предложението и следващата стъпка е нотифициране на мярката пред Комисията.

Със земеделските стопани е била обсъдена и темата за защита от градушки, която става все по-актуална заради климатичните изменения. Според заместник-министър Кръстева, създавайки взаимоспомагателен фонд за обезщетения, България ще може да участва за управление на риска и да получава средства от ЕС за това. „Идеята е да се изплащат обезщетения и за под 100% пропаднали площи. След изготвянето на разчети ще стане ясно дали да бъде за над 30% или над 50% пропадналите площи“, е казала тя.

(ПЗ)