Новини

Делът на силажната царевица като фураж се увеличава в Европейския съюз

2020-07-02 

За пазарната 2019/20 година се предвижда търсенето на фуражи да нарасне с 2 милиона тона сурови протеини в сравнение с 2018/19 и да достигне 84 милиона тона, се казва в съобщение, публикувано на уеб сайта на Европейската комисия.  Ето каква се казва още в информацията: - Благодарение на по-голямата наличност на груби фуражи, самозадоволяването на ЕС се подобри и достигна 78% за 2019/20. Все пак по-ниските наличности на рапица (рапичен шрот) в ЕС оказват натиск върху самостоятелността на ЕС. Това са сред основните констатации на „ баланса на ЕС за хранителни протеини “ за 2019/20 г., публикуван днес от Европейската комисия.

Грубите фуражи като царевица за сетаж и силаж остават основният източник на фуражни протеини, представляващи  25% от общата употреба на фуражи в ЕС, което е увеличение с 2% в сравнение с 2018/19. Делът на всички храни с маслодайни семена е намалял с 1%, което представлява 25% от общата употреба на фуражи в ЕС. И накрая, зърнените култури продължават да се предлагат в достатъчно количество, при 20% от общото използване на фуражите.

По отношение на самодостатъчността ЕС е напълно самодостатъчен при грубите фуражи. За храненията с маслодайни култури обаче ЕС произвежда само 24% от необходимото за изхранване на своя животновъден сектор.

Кризата COVID-19 предизвика силен спад в търсенето на биогорива и намали наличието на брашно от рапица (-7%), частично компенсирано от по-големия внос на соя. В категорията на зърнените култури е използван повече ечемик за фураж (+ 6%). Ечемикът беше широко използван поради слабото търсене в сектора на малц поради спада на консумацията на бира по време на кризата COVID-19.

Източник: Европейска комисия: https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-eu-feed-protein-balance-sheet-2019-20-2020-jul-01_en