Новини

Подадени са заявления за събиране на гроздето на зелено от 5580 декара

2020-07-29 

В момента се извършват проверки на място за установяване изпълнението на ангажимента по договорените площи

 18 заявления на обща стойност над 1,5 милиона лева са подадени от лозари по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г., съобщи земеделското министерство. Общата площ, заявена за подпомагане от бенефициентите, е 558,0132 ха. ( б. р. – около 6 % от реколтираните площи с лозя в страната).  

От МЗХГ припомнят, че до 20 юли лозарите можеха да събират реколтата на зелено. В момента се извършват проверки на място за установяване изпълнението на договорените ангажименти за напълно отстраняване на неузрелите гроздове от заявените за подпомагане площи, информират от министерството. След приключване на проверките на място и извършване на административна обработка на депозираните документи, ДФ „Земеделие“ ще извърши плащания към бенефициентите.Максималният размер на финансовата помощ, която кандидатите могат да получат, е до 60 % от сумата на преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете и на загубата на приходи, произтичаща от прилагането на мярката.

(ПЗ)