Новини

С около 25% по-нисък добив от декар пшеница, спрямо м. г. , показват данните от оперативен анализ на МЗХГ

2020-07-30 

По оперативни данни, публикувани в Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин № 30/2020) на МЗХГ - към 23.07.2020 г. са ожънати 96,1% от площите с пшеница и близо 99% от тези с ечемик и маслодайна рапица. Продукцията от ечемик е с 4,4% над отчетената по същото време на миналата година, вследствие на по-големия размер засети и реколтирани площи. Засега производството на пшеница, маслодайна рапица, ръж и тритикале е с между 6,2% и 33,3% под миналогодишното, поради намаление на средните добиви и/или реколтираните площи до момента.

Общото производство на пшеница за страната, към посочената дата, е с 18,3 % по-малко спрямо 20219 г., а  средният добив от декар е с 24,7% по-нисък от миналата година и възлиза на 394 кг/дка. По-ниски добиви от декар показват и оперативните данни за рапицата -15,1% по малко спрямо 2019 година.

Към 23 юли 2020 г. събраното количество „Ориенталски“ тютюн е със 7,6% повече на годишна база, което се дължи на по-високия добив от единица площ, четем в Бюлетин 30. При по-бърз темп на прибиране на реколтата, на този етап производството на тютюн от типовете „Вирджиния“ и „Бърлей“ бележи ръст от над 40% спрямо година по-рано.

Наблюдаваният по-висок добив от декар до момента допринася за увеличение на производството на картофи с 10,3% в сравнение със същия период на 2019 г. Засега продукцията от пъпеши, дини, пипер и домати от открити площи изостава с между 23% и 81,4% спрямо година по-рано. Това е свързано донякъде с по-късното прибиране на реколтата тази година. В края на кампанията по прибиране на ягодите от открити площи се отчита свиване на продукцията с около една трета на годишна база, поради съчетание от по-малко реколтирани площи и по-нисък среден добив.

Към 22 юли 2020 г. като цяло се наблюдава леко нарастване на средните изкупни цени на основните зърнени и маслодайни култури в страната на седмична база, в рамките на 0,5% (слънчоглед) – 3,7% (фуражна пшеница). Единствено царевицата се изкупува на малко по-ниска цена, с 0,3%, е отбелязано в оперативния анализ

(ПЗ)