Новини

Очакванията на САРА за производството на царевица е с 2% в повече спрямо миналата година, а от слънчогледа 6-8% по-малко

2020-09-03 

По данни на Бюлетин №8 на САРА (Център за икономически изследвания в селското стопанство, август 2020) реколтираните площи с царевица през тази година ще бъдат не по-малко от 560 хил.ха. Благоприятните климатични условия през вегетацията вещаят много добри резултати, се твърди в бюлетина, като в страната може да бъде прехвърлена

количествената граница от 4 млн.т. По прогнози на JRC-Mars добивът ще е 7,22 т/ха, с 1,5% нагоре в сравнение с миналата година. Предвижданията на САРА са за добив около 7 т/ха и производство 4-4,1 млн.т., с около 2% над миналата година.

При слънчогледа се очаква намаление на площите до 740 хил.ха. Оценката на САРА за реколтата 2020/21, е тя да е около 1,70-1,80 млн.т, което е около 6% по-малко на годишна база и се дължи на очакваното намаление в площите. Прогнозният добив според JRC-Mars ще е 2,51 т/ха. Очакванията на САРА са, че отчетният добив ще е между 6-8% под тези прогнози или около 2,37 т/ха.

Изкупните цени за новата реколта при пролетниците, е те да бъдат средно по-ниски от настоящите. При царевицата, цената от място (Централна Б-я) е за около 275 лв/т, а при

слънчогледа (Североизточна Б-я) - 610 лв/т. За изминаващата реколтна 2019/20 г, изкупните цени на царевица са около 283 лв/т, а цената на слънчогледовото семе се възстанови до 628 лв/т.

 Новата 2020/21 пазарна година се отличава с относително слаби добиви и намалено производство при есенниците и с очаквания за добри резултати при пролетниците. САРА

изчислява, че на годишна база ще има с около 14% по-малко пшеница, а при рапицата по-малкото производство може да стигне 15%..

(ПЗ)

Източник: https://www.capa-bg.com/