Новини

Преработватели получават 270 хил. лева държавна помощ по дейности за преработка на ябълки и круши

2020-09-03 

Управителният съвет на ДФ „Земеделие” разпредели 270 000 лв. по помощта de minimis на преработвателни предприятия за компенсиране на част от разходите, свързани с транспорт, логистика, съхранение на готова продукция и други операции по преработка на ябълки и круши - реколта 2020 г. Помощта е част от мерките, които се въвеждат от държавата като облекчения за земеделските стопани заради пандемията от коронавирус (COVID-19). Това съобщение е публикувано на интернет страницата на МЗХГ.

Предприятията трябва да бъдат регистрирани по чл. 12 от Закона за храните и да са вписани в публичния регистър на БАБХ (по списък от БАБХ).

На финансиране имат право всички предприятия, които завишат обема на изкупената продукция от регистрирани земеделски производители с над 15% спрямо 2019 г.

Предвидените ставки за подпомагане са:

  • ябълки - единичната ставка от 26 лв./тон;
  • круши - единичната ставка от 42 лв./тон.

Предвижда се признати организации и групи на производители, чиито членове са

заявили през Кампания 2020 участие по схемата за обвързано подпомагане за плодове, да бъдат допустими за подпомагане.

  Предстои да бъдат изготвени указания за кандидатстване, се казва още в съобщението.

(ПЗ)