Новини

ЕС и Китай подписват знаково споразумение за защита на европейските географски указания

2020-09-14 

Днес, 14-09-2020 г., ЕС и Китай подписаха двустранно споразумение за защита на 100 европейски географски указания (ГИ) в Китай и 100 китайски ГИ в Европейския съюз срещу узурпация и имитация, се казва в съобщение, публикувано на уебстраницата на Европейската комисия. Това споразумение, сключено за първи път през ноември 2019 г. , трябва да донесе взаимни търговски ползи, както и да запознае потребителите с гарантирани и качествени продукти от двете страни. Той отразява ангажимента на ЕС и Китай да изпълнят ангажимента си, поет от предишните срещи на високо равнище между ЕС и Китай и да се придържат към международните правила като основа за търговските отношения, се допълва още в текста. 

Комисарят по земеделие и развитие на селските райони Януш Войцеховски  каза: „ Горд съм, че виждам това споразумение да се приближава с една стъпка по-скоро към влизането му в сила, отразявайки нашия ангажимент да работим в тясно сътрудничество с нашите глобални търговски партньори като Китай. Продуктите с европейски географски указания са известни със своето качество и разнообразие, важно е да ги защитите на европейско и глобално ниво, за да гарантирате тяхната автентичност и да запазите репутацията си. Това споразумение ще допринесе за това, като същевременно ще укрепи търговските ни отношения, като ще бъде от полза за нашия селскостопански хранителен сектор и потребителите от двете страни.

Китайският пазар има потенциал за висок растеж на европейски храни и напитки. През 2019 г. Китай беше третата дестинация за селскостопански хранителни продукти на ЕС, достигайки 14,5 милиарда евро . Това е и втората дестинация за износ в ЕС на продукти, защитени като географски указания, което представлява 9% по стойност, включително вина, селскостопански хранителни продукти и спиртни напитки. Освен това европейските потребители ще могат да открият истински китайски специалитети благодарение на това споразумение.

Списъкът на ЕС с географски указания, които трябва да бъдат защитени в Китай, включва емблематични продукти с географско съдържание като Cava, шампанско, Feta, ирландско уиски, Münchener Bier, Ouzo, Polska Wódka, Порто, Prosciutto di Parma и Queso Manchego. Сред китайските GI продукти списъкът включва например Pixian Dou Ban (паста Pixian Bean Paste), Anji Bai Cha (Anji White Tea), Panjin Da Mi (Panjin ориз) и Anqiu Da Jiang (Anqiu Ginger).

След подписването на споразумението и съгласието на Европейския парламент то ще бъде официално прието от Съвета. Очаква се споразумението да влезе в сила в началото на 2021 г.

В рамките на четири години след влизането му в сила, обхватът на споразумението ще се разшири, за да обхване допълнителни 175 имена на GI от двете страни. Тези имена ще трябва да следват същата процедура за одобрение като 100-те имена, които вече са обхванати от споразумението (т.е. оценка и публикуване за коментари).

Източник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1602

 На снимката: Prosciutto di Parma