Новини

Наблюдава се ръст на продукцията от дини и пъпеши респективно с 25,8% и 57,2% спрямо същия период на 2019

2020-09-25 

По оперативните данни , публикувани в Бюлетин № 38, издаван от МЗХГ,  към средата на септември 2020 г. , се наблюдава  ръст на продукцията от дини и пъпеши респективно с 25,8% и 57,2% спрямо същия период на 2019 г. Основен принос за това имат повечето засадени и реколтирани до момента площи, като при пъпешите се наблюдава и увеличение на средния добив от декар.

Засега производството на картофи, пипер и домати от открити площи изостава с между 2,3% и 38,9% спрямо година по-рано, което се обяснява донякъде с по-късното прибиране на реколтата тази година.

Пак по оперативни данни от същия бюлетин, към 17 септември 2020 г. събраното количество сливи е с 41,5% повече спрямо година по-рано, в резултат на увеличение както на реколтираните площи, така и на средния добив от декар. При крушите също е налице нарастване на производството на годишна база, макар и по-слабо – с 2,3%. Вследствие на забавения темп на прибиране на реколтата и/или по-ниските средни добиви, засега продукцията от останалите наблюдавани трайни насаждения е в границите от 29% (при прасковите) до 64% (при винените лозя) под миналогодишната. Реколтирани са и 573 ха с орехи, като производството възлиза на 698 тона.

В рамките на последната седмица се наблюдава понижение на средните цени на едро на краставиците, картофите, ябълките и оранжерийните домати на тържищата от 0,8% до 9,6%. Леко поскъпване на седмична база е налице при пипера (зелен и червен) и десертното грозде – от 2,3% до 4,8%, а по-съществено – при дините, прасковите и доматите от открити площи - с между 11,6% и 21,6%. Цената на зелето се запазва на нивото от предходната седмица.

(ПЗ)