Новини

56% от гражданите на ЕС смятат, че подкрепата за фермерите през следващите десет години трябва да се увеличи

2020-10-13 

Близо трима от четирима европейци са наясно с общата селскостопанска политика (ОСП) и смятат, че всички граждани се възползват от нея, според последното проучване на Евробарометър за общественото мнение за селското стопанство и ОСП, публикувано днес от Европейската комисия на официалната й интернет платформа.

Проучването е проведено от август до септември 2020 г., включващо над 27 200 респонденти в 27 държави-членки, се посочва в информацията. Поради пандемията Covid-19, методологията е трябвало да бъде адаптирана, като някои интервюта са проведени онлайн.

Ето и най-важните изводи от проучването, според публикацията:

Почти всички респонденти (95%) смятат, че земеделието и селските райони са важни за „нашето бъдеще“ в Европейския съюз. Освен това, проучването показва, че повече граждани на ЕС са наясно с ОСП (73% днес, 6 процентни пункта (п.п.) повече, отколкото през 2017 г.) и вярват, че ОСП е от полза за всички граждани, а не само земеделските производители (76% днес, 15 п.п. повече) отколкото през 2017 г.). Във всички държави-членки мнозинството от гражданите споделят това мнение, с изключение на Малта.

Освен това възгледите на гражданите относно основните цели на ОСП трябва да останат подобни на констатациите от проучването от 2017 г. Повечето вярват, че осигуряването на безопасна, здравословна храна с високо качество трябва да бъде основната цел, представляваща гледната точка на 62% от анкетираните, както и през 2017 г. Тази гледна точка се отразява и на национално ниво, където гражданите смятат, че това трябва да бъде основният приоритет на ОСП. Тазгодишното проучване установи също така, че 52% от гражданите смятат, че една от основните цели трябва да бъде опазването на околната среда и справяне с изменението на климата, както и осигуряване на справедлив жизнен стандарт за фермерите (51%). Те леко са се увеличили, съответно с 2 и 3 п. п.

По отношение на финансовата подкрепа, проучването установи, че увеличен брой граждани смятат, че подкрепата, предоставяна на земеделските производители, е твърде ниска, увеличавайки се с 13% точки, от 26% от анкетираните през 2017 г. на 39% през 2020 г. Това се отразява и когато гражданите бяха попитани дали вярват, че ЕС трябва да увеличи подкрепата си за фермерите. 56% от гражданите смятат, че тя трябва да се увеличи през следващите десет години, с 12 п.п. в сравнение с 2017 г. и 27 p.p. спрямо 2007г.

Сега повече граждани са запознати с логото на биологичното земеделие. Проучването установи, че 56% от анкетираните са запознати с логото, което е увеличение с 29 п.п. в сравнение с 2017 г. Информираността за други лога, като логата с географски указания, остава стабилна.

Въпреки че нарастващият дял на гражданите вярва, че земеделието е една от основните причини за изменението на климата (от 29% през 2010 г. до 42% през 2020 г.), по-голямата част от гражданите вярват, че земеделието вече е допринесло значително в борбата с изменението на климата, с 55%, задържащи тази гледна точка, в сравнение с 46% през 2010 г.

По отношение на селските райони гражданите най-много вярват, че околната среда и ландшафтът (82%), достъпът до развлекателни и културни дейности (56%) и образователните съоръжения (54%) могат да бъдат квалифицирани като добри. На въпрос обаче как се развиват селските райони през последните 10 години, достъпът до високоскоростен интернет се подчертава като този, който се е подобрил най-много (55% са съгласни), докато възможностите за работа се смятат за влошени (42% са съгласни) .

И накрая, гражданите вярват, че най-важните ползи, предоставяни от горите, включват осигуряване на животни с естествени местообитания, опазване на биологичното разнообразие и опазване на природата (69%), абсорбиране на въглероден диоксид, както и допринасяне за борбата с изменението на климата и неговите вредни ефекти (65%).

Пълният доклад от проучването на ЕС ще бъде публикуван по-късно през ноември, придружен от информационни бюлетини по държави. Но резюмето вече е достъпено онлайн.

Източник: https://ec.europa.eu/info/news/sustainability-rural-areas-food-security-commission-publishes-public-opinion-survey-eu-food-and-farming-2020-oct-13_en