Новини

До 5-ти ноември е срокът за кандидатстване в конкурса за стипендия „Иван Генчев Танев“- 20/21 г., присъждана от НАЗ

2020-10-14 

За пета поредна година Националната асоциация на зърнопроизводителите обявява конкурс за стипендия „Иван Генчев Танев“. Отличието е учредено с Решение на Управителния съвет в памет на Иван Генчев Танев, председателстващ Тракийския съюз на зърнопроизводителите в периода декември 2011 г. – август 2014 г., и неговите изключителни заслуги за развитието и дейността на НАЗ, се казва в съобщение, публикувано на уеб страницата на браншовата организация.

За стипендията могат да кандидатстват студенти, завършващи бакалавърска специалност и които  продължават обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър” в областта на: растителната защита, растениевъдството или аграрното инженерство, е описано в условията за участие в конкурса. Както и студентите да се обучават в редовна форма на обучение и средният успех от бакалавърската специалност да е не по-нисък от отличен 5.50.

Стипендията се отпуска еднократно в размер на едногодишна такса за обучение за академичната 2020/2021 година в съответната специалност на даденото висше учебно заведение. Конкурсът е отворен за кандидати от всички висши учебни заведения в страната, акредитирани за горепосочените специалности. Предимство в подбора ще имат кандидатите с по-ниски или приблизителни до средните за страната доходи, допълват учредителите.

Крайният срок за кандидатстване е: 05.11.2020 г.

Документите за кандидатстване следва да бъдат подадени в указания срок по електронен път на e-mail: office@grain.bg или по пощата на адрес: 1606 София, ул. „Владайска“ 39А, ап. 2. За повече информация: тел: 02/953 37 26, e-mail: office@grain.bg.

(ПЗ)