Новини

Производството на царевица у нас е спаднало с 15%, а средните добиви са по-ниски с около 29% спрямо миналата година

2020-10-15 

По данни на Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин № 41/2020), издаван от МЗХГ, към 09.10.2020 г. , са прибрани близо 1,618 млн. тона маслодаен слънчоглед и 2,435 млн. тона царевица за зърно. Количествата са съответно с 5,3% и 15,1% под отчетените по същото време на миналата година, като негативният ефект от намаление на средните добиви вследствие на сухото време е частично компенсиран от увеличение на размера на реколтираните площи. Производството на царевица в страната, към периода,  е по-малко с 15%, а средните добиви по-ниски с около 29% спрямо миналата година.

Последните оперативни данни сочат свиване на производството на трите основни типа тютюн - „Ориенталски“, „Вирджиния“ и „Бърлей“, с между 18% и 45,7% спрямо година по- рано, в резултат от намаление както на реколтираните площи, така и на средните добиви от декар.

Към 8 октомври 2020 г. продукцията от картофи е с 8,3% повече на годишна база, а тази от дини и пъпеши - съответно с 23% и 62,9%. При картофите това се дължи на повишения среден добив, а при дините и пъпешите – основно на по-големия размер засадени и реколтирани площи. Засега прибраните количества пипер и домати от открити площи изостават респективно с 2,4% и 26,8% спрямо година по-рано, се посочва в бюлетина.

Към 8 октомври 2020 г. площите, засети с основните есенни култури, изостават в границите от 19,7% (маслодайна рапица), 64,3% при пшеницата, 55,4% при ечемика,  67,9% (ръж) спрямо същия период на миналата година.

(ПЗ)