Новини

Три месеца ще продължи приемът на проекти за иновации в сферата на селското стопанство

2020-10-18 

На 16 октомври 2020 г., стартира приемът на проекти за иновации в сферата на селското стопанство с бюджет над 20,6 млн. лева, съобщиха от земеделското министерство.  Новият прием по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. се дължи на проявения интерес към разработване на проектни предложения, насочени към иновации в сферата на селското стопанство, както и наличието на свободен финансов ресурс, се пояснява в съобщението.
Чрез подмярката ще се осигури възможност за засилване и разширяване на връзките между образователните, научните звена и бизнеса, като се създадат съответните механизми за практическото реализиране на иновативни решения в практиката.

Подпомагането по процедурата е насочено към функциониране на оперативни групи, създадени за изпълнение на конкретен иновативен проект за постигане на целите на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност и устойчивост.

Членовете на оперативните групи могат да са научни институти, висши училища и неправителствени организации в областта на земеделското стопанство и земеделски стопани, както и  производители на ветеринаро-медицински продукти.

(ПЗ)


Крайният срок за подаване на проектните предложения е 15 януари 2021 година.