Новини

Пчеларството в България през 2014 година

2015-05-23 

През 2014 година броят на пчелните семейства достига 577 304 броя, или с над 35 хиляди повече спрямо предходната година. Броят на стопанствата с пчелни семейства към 1-ви май 2014 година е 16 144, като средният брой пчелни семейства се увеличава и достига 36. Стопанствата с над 150 пчелни семейства нарастват с 214 броя. Средният брой пчелни семейства в стопанствата, в които се отглеждат между 50 и 150 пчелни семейства, се увеличава и достига 83 броя в стопанство.

Съкратеният период на пашуване и събиране на прашец в следствие на дъждовния и по-хладен период през пролетта и началото на лятото през 2014 година дава отражение върху количеството добит мед, който е 9 267 тона или с почти 800 тона по-малко в сравнение с 2013 година.

По различни причини през 2014 година са загинали общо 45 591 пчелни семейства, което е с 8 334 семейства по-малко от предходната година. Броят на загиналите пчелни семейства в следствие на отравяне е намалял наполовина в сравнение с 2013 година. Възможни причини за това са подобряване на координацията между собствениците на пчелни стопанства и производителите на земеделска продукция, съгласно действащото законодателство, в периодите на третиране на земеделските площи с инсектициди, както и падналите валежи върху третираните земеделски площи.

Данните са публикувани на официалната интернет страница на Министерството на земеделието и храните: http://www.mzh.government.bg/

Съкратени връзки>Обща селскостопанска политика>Агростатистика>Животновъдство>Публикации> Бюлетини2015