Новини

Слънчогледът се търгува с 43,2% по-скъпо, отколкото по същото време на миналата година

2020-11-21 

По оперативни данни, публикувани в Бюлетин № 46/2020) на МЗХГ, 18 ноември 2020 г., слънчогледът се търгува с 43,2% по-скъпо, отколкото по същото време на миналата година. Годишното повишение на цените е по-умерено при пшеницата и царевицата - с между 19,8% и 28,1% и слабо изразено при ечемика – с 5%.

В абсолютна стойност средната изкупна цена на слънчогледа към 11.11.2020 г., е 815,00 лв./тон без ДДС, при 569,00 лв./тон към 13.11.2019 г. Съответно за царевицата: 337,00 лв./тон т.г., при 263,00 лв./тон по същото време на м.г.; при фуражната пшеница: 352,00 лв./тон понастоящем срещу 290,00 лв./тон по същото време на миналата година.

Към 11 ноември 2020 г. средните изкупни цени на слънчоглед, царевица и пшеница (хлебна и фуражна) са в рамките на 0,2% - 1,7% над нивата от предходната седмица, а тази на ечемика остава без промяна.

По оперативни данни, към 13 ноември 2020 г. са ожънати над 99,9% от площите с маслодаен слънчоглед и 98,9% от тези с царевица за зърно. Прибраните количества от двете култури са съответно с 3,9% и 10,2% под отчетените по същото време на 2019 г., като по-големият размер реколтирани площи частично компенсира негативния ефект от понижените средни добиви.

(ПЗ)