Новини

Остават още само 2 дни за подаване на заявления за директни плащания без санкции

2015-05-27 

До 29 май 2015 г., включ., земеделските стопани ще могат да подават заявления по Кампания 2015 г. за директни плащания без санкции. Това решение земеделското министерство взе  на 20 май т. г., след като Европейската комисия даде възможност за удължаване на сроковете и след консултации с браншовите организации в страната, които изпратиха свои становища, съобщи пресслужбата на МЗХ

Решението на МЗХ засяга всички схеми за директни плащания и преходна национална помощ, както и мерките по Програмите за развитие на селските райони (ПРСР 2007-2013 г. и ПРСР 2014-2020 г.), за които се кандидатства с единното заявление за подпомагане, подавано по реда на Наредба № 5 от 27 февруари 2009 година. С взетото решение се удължават и сроковете за извършването на редакции в подадени вече заявления, в това число добавяне на схеми, мерки, парцели или животни, което ще става до 15 юни 2015 година. След 29 май до 23 юни включително, земеделските стопани могат да подават заявления, но със санкция от 1% за всеки просрочен работен ден.

В резултат от промяната на сроковете за Кампания 2015 се променят и периодите на задържане на животните по схемите за обвързана подкрепа за животни (80 дни – от 24 юни до 11 септември 2015 г.), а по схемата за преходна национална помощ за овце и кози (100 дни – от 24 юни до 1 октомври 2015 г.). Кандидатите по схемата за преходна национална помощ за говеда (необвързана с производството) следва да отглеждат поне 70% от референтния брой животни в стопанството си към последния ден за подаване на заявления  – 23 юни 2015 година.

 

Към 25 май т. г. , по данни на ДФ „Земеделие” са подадени 106 950 заявления за подпомагане, като са декларирани 3 365 000 хектара земеделски земи.