Новини

Важно! Регистрираните земеделци, с пострадали площи от проливните дъждове, могат да подадат заявление за обследване

2021-01-12 

 

 Регистрираните земеделски производители, чиито площи са пострадали от проливните дъждове (включително от преливане на язовири, скъсани диги и други подобни), могат да подадат заявление за обследване при настъпили неблагоприятни събития, се казва в съобщение публикувано на официалния сайт  на земеделското министерство.

На база на издадения протокол от обследването производителите могат да получат обезщетение за нанесените щети, се допълва в информацията.  При настъпило неблагоприятно климатично събитие,  в срок до 10 работни дни от възникването му, всеки земеделски стопанин може да подаде писмено заявление за извършване на наблюдение на площите, засети със земеделски култури. Заявленията се подават в Общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите, уточняват от МЗХГ.

Обследванията на засегнатите площи се извършват от постоянно действащи експертни комисии, които са назначени със заповед на директорите на Областните дирекции „Земеделие“. След проведеното обследване комисиите издават констативни или обикновени протоколи в зависимост от степента на щетата.

Експертните комисии към Общинските служби по земеделие ще могат да обследват земеделските площи веднага, след като метеорологичната обстановка го позволява и водата от площите се е оттекла, посочват от министерството.

 

На електронните страници на всички Областни дирекции „Земеделие“ в страната има посочени телефони за контакт при допълнителни въпроси, напомнят от МЗХГ.

 

(ПЗ)