Новини

ДФЗ намали с 0,5% лихвите по кредити за инвестиции в селското стопанство през 2021 г.

2021-01-14 

На последното си заседание Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” утвърди годишна лихва в размер на 2,5% за отпусканите пряко от Фонда кредити за 2021 г., съобщиха от ведомството. Досегашният лихвен процент в размер на 3% беше прилаган за кредитите през 2019 г. и 2020 г. Решението за намаляването му е взето на база предприети от ДФЗ комплексни действия и набор от мерки за смекчаване на икономическите последици от кризата във връзка с обявената епидемиологична обстановка в България, посочват от разплащателната агенция.

От облекчените лихвени условия могат да се възползват кандидатите по следните две инвестиционни схеми за кредитиране:

      - Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство;

   - Схема за кредитиране на лица с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство 2020-2022 г.

(ПЗ)