Новини

ДФ „Земеделие“ отпуска 3.5 млн. лева за подкрепа на пчеларите, увеличават се и средствата за животновъдите

2015-05-27 

Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ взе решение за отпускането на държавна помощ de minimis в размер на 3.5 млн. лева в подкрепа на пчеларите за справяне с последствията от нестабилните климатични условия през 2014 и началото на 2015 г.

Средствата се предоставят от бюджета на Държавен фонд „Земеделие” на регистрирани по Наредба №3 пчелари. Допустими за подпомагане са стопани, отглеждащи минимум 10 (но не повече от 200) пчелни семейства. Размерът на подпомагане на пчелно семейство ще бъде определен на базата на подадените за участие в схемата заявления.

Документи за кандидатстване за предоставяне на помощта ще се приемат от 10 до 30 юни в областните дирекции на ДФЗ. Срокът за сключване на договорите и изплащане на сумите е от 13 до 31 юли 2015 г.

Максималният размер по схемата de minimis за всеки земеделски стопанин или стопанство е не повече от равностойността на 15 000 евро за период от три последователни данъчни години.

                                              xxx

                        Бюджетът по схемата de minimis за дребни преживни животни бе увеличен на 6,2 милиона лева

Допълнителни 1, 2 милиона лева ще бъдат отпуснати по de minimis за дребни преживни животни. Така досегашният бюджет на схемата се увеличава от 5 на 6, 2 милиона лева. Решението бе взето на последното заседание на Управителния съвет на ДФ „Земеделие”. На заседанието бе определена и ставката за глава животно – 7 лв. за овца-майка или коза-майка, както и удължаване на срока за подаване на документи и изплащане на средствата – 19 юни 2015 г.

Припомняме, че средствата по този de minimis се отпускат на животновъди, отглеждащи най-малко 50 овце-майки или кози-майки, или общо поне 50 овце-майки и кози-майки в едно стадо. Условие за изплащането на помощта е фермерите да запазят 75% от броя на животните, за които са получили финансиране до 31 август 2015 г.

Общият размер на помощите de minimis за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три данъчни години (2013 – 2015).

                          xxx

              Помощ de minimis от 20,3 милиона лева за млечни крави и биволици

Срокът за сключване на договори и изплащане на помощта по схемата de minimis за стопаните, отглеждащи млечни крави и биволици, се удължава до 19 юни 2015 г., реши Управителният съвет на ДФЗ на последното си заседание. Определен е и общият бюджет по схемата - близо 20,3 милиона лева, както и ставката на глава животно - 100 лв.

Припомняме, че от схемата de minimis могат да се възползват фермерите, отглеждащи между 10 и 200 млечни крави или биволици, които са вписани в Системата за идентификация и регистрация на животните на Българска агенция по безопасност на храните с предназначение за производство на мляко. Условие за получаване на помощта е стопаните да запазят 75% от броя на подпомогнатите животни до 31 август 2015 г.

Общият размер на помощите de minimis за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три данъчни години (2013 – 2015).