Новини

Повишава се производството на оранжерийни зеленчуци

2015-06-02 

Статистическите данни от проведеното изследване за производство на зеленчуци –реколта`2014, публикувани на официалната интернет страница на Министерството на земеделието и храните, показват следните резултати:

Общото производство на пресни зеленчуци, картофи, ягоди и сухи бобови култури е 524 109 тона, от които най-голям е делът на произведените картофи – 25% (132 651 тона), домати – 23% (120 489 тона) и краставици – 10% (51 297 тона). В резултат на неблагоприятните климатични условия през 2014 година се отчита намаление на произведените количества дини и пъпеши спрямо 2013 г. с 51%, на картофи– с 29% и на пипер – с 22%.

През 2014 година оранжерийното производство на пресни зеленчуци, картофи и ягоди е в размер на 92 564 тона. В сравнение с предходната 2013 година незначително се увеличава количеството на зеленчуците, произведени в оранжериите. Най-голям е ръстът на произведените оранжерийни салати (+21%) и краставици (+9%).

Реколтираните открити площи със зеленчуци през 2014 година са 30 хил. ха, което е с23% по-малко спрямо 2013 година, като най-голямо е намалението на площите с краставици, корнишони и пипер.

През 2014 година при по-голяма част от основните видове зеленчуци средните добиви се увеличават в сравнение с 2013 година.Най-голямо е увеличението на средните добиви при краставици и корнишони–до 19 943 кг/ха (35%), лук кромид–зрял –до 11 920 кг/ха (15%)и домати–до26 603кг/ха (11%).

Реализирани са 96% от произведените зеленчуци, като 66% от тях са предназначени за търговската мрежа. Зеленчуците, предадени в предприятията за промишлена преработка, са 18%, за собствена консумация – 13%, и за износ –3%.

 

За повече информация: http://mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/SelskaPolitika/Agrostatistics/Crop/Posts_copy3.aspx.