Новини

МЗХ ще съдейства за по-голяма сигурност в селските райони

2015-06-08 

„Трябва да намерим механизъм за по-ефективно опазване на селскостопанската продукция“. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на Национален дебат по проблемите на сигурността, организиран от Асоциацията на българските села. Тя допълни, че Министерство на земеделието и храните ще съдейства безусловно за намирането на решение, което да доведе до по-голяма сигурност в селските райони.

„За да търсим ефективен резултат в охраната, трябва да има модел от съвместни действия на общинска полиция, кметовете и Министерство на вътрешните работи. Заедно с МВР имаме подписано споразумение за опазване на реколтата. Те винаги са откликвали, когато трябва да се решават проблеми, свързани с нашия сектор, но за по-ефективна защита на земеделските стопани трябва да се включат и общините“, категорична бе министър Танева.

Министърът на земеделието и храните сподели, че възможностите, които МЗХ има в частта по опазване на имуществото, са предвидени в контекста на актуализацията и изготвянето на ново поземлено законодателство, тъй като нормите в Закона за опазване на селскостопанското имущество са архаични и неприложими.

Министър Танев обясни, че по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. общините могат да кандидатстват за изграждане на система за видеонаблюдение. „Това обаче не е мярката, която може да реши проблема с опазването на реколтата, защото записите се гледат на следващия ден, а не в момента на извършване на деянието“, каза още министърът.

 

Информацията е на Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“,МЗХ