Новини

Изложение на традиционни за българското земеделие стоки ще се проведе на 26 юни в София

2015-06-09 

На 26 Юни 2015 година в гр.София, Хотел София Балкан, зала Роял 2  от 13:30 ч. ще се проведе „Изложение на традиционни и приоритетни за българското земеделие стоки”, съпътстваща „Срещата на министрите на земеделието на Китай и страните от ЦИЕ”.

В официалната покана, публикувана на интернет страницата на Министерството на земеделието е храните казва:

„Уважаеми български производители,

Имаме честта да Ви поканим да участвате в предвиденото представяне с един до два артикула от Вашата продуктова гама традиционни и приоритетни за българското земеделие стоки.

Желаещите фирми могат да предоставят мостри и рекламни материали, както и да определят свои представители за участие и представяне на експонатите.

Кандидатстването за участие се извършва чрез подаване на Заявка за участие, подписана и подпечатана от представляващия предприятието  на електронни адрес: vgelev@mzh.government.bg и Adrian@mzh.government.bgв срок до 22 юни 2015 г. В заявката следва да се посочи също дали фирмата извършва износ на продукцията си.

При подадени повече заявки от възможния брой фирми за участие, същите ще бъдат избирани на база критерия „извършен износ“.

 

За допълнителна информация може да се обръщате към г-н Васил Гелев, съветник на министъра на земеделието и храните и към г-н Адриан Георгиев, държавен експерт, дирекция „Европейска координация и международни отношения“ на телефони съответно 02/985 11 891 и 02/985 11 244.