Новини

Европейската комисия публикува бюджетните планове по ОСП 2016

2015-06-11 

Европейската комисия представи своето предложение за бюджет 2016 на ЕС, което включва общо разпределение на над 61.5 милиарда евро за ОСП, се казва в съобщение до медиите, изпратено от Института за агростратегии ииновации.
Лъвският пай от средствата по ОСП ще се използва за изплащане на директните плащания, заявени от земеделските производители през тази кампания, която беше първа по ревизираната система на субсидиране – имат се предвид основно изискванията за "екологизиране", договорени в споразумението за реформа 2014-2020.

Годишният бюджет на ЕС винаги започва да се използва в средата на октомври на предходната година, което означава,че субсидиите по ОСП 2015 ще бъдат платени от бюджета на ОСП за 2016. Крайният срок за заявления е 15 май, но поради реформите на държавите-членки им е
позволено да го удължат до 15 юни – и повечето го направиха.

Проектобюджетът на Европейската комисия, представен на27 май, предвижда общо 153.5 милиарда евро за "ангажименти  и 143.5 милиарда евро за "плащания". Плащанията са реалните средства, изплатени през дадена година за покриване на задължения (често за многогодишни проекти), направени през тази година или в предишни години. Плащанията за 2016 са повече или по-малко същите в реални параметри, като тези от бюджета за 2015.

Първи стълб

Комисията предложи ангажиментите за Първи стълб – разходи за директни плащания и пазарни мерки – да са в размер на 42.868 милиарда евро. Това е с 1,4% по-малко, отколкото се разпределят за Първи стълб през 2015 г. и е по-ниско от "тавана" на 2016 – 43.950 милиарда евро, определен от "Многогодишната Финансова Рамка" на ЕС 2014-2020.

Общият бюджет е по-нисък, отколкото през 2015 г. – това до голяма степен се дължи на проблемите в резултат на руската забрана за внос. Помощта и извънредните мерки, приети в отговор на ембаргото, са от бюджета за 2015 по ОСП и Комисията не очаква да се наложи да се приемат още такива мерки през тази година, със "сравнително благоприятни пазарни условия и перспективи за повечето сектори”.

Общо нуждите по Първи стълб се оценяват на 44.569 милиарда евро,  41.838 милиарда ще са за директни плащания и 2.615милиарда ще са за пазарни мерки. Въпреки това, Комисията е изчислила, че 1.702 милиарда евро ще бъдат генерирани от така наречените "целеви приходи" – средства, отвоювани от разходни грешки и нарушения, както и от глобите по млечните квоти от 2014/15.

Комисията ще актуализира прогнозата за финансиране по Първи стълб и размера на целевите приходи през октомври, имайки предвид сумата, която ще се получи заради очакваното свръхпроизводство на мляко, която се очаква да бъде повече отколкото настоящата оценка от 441 милиона евро.

Предложените 42.868 милиарда евро също са фактор за прехвърлянето на средства  от Първи към Втори стълб – този за развитие на селските райони в отделните страни членки. Това прави маржа по Първи стълб 1.082 милиарда, така че „финансовата дисциплина" с намаляване на директните плащания над 2000 евро (България, Румъния и Хърватия са освободени от това изискване) ще е необходима единствено за създаване на "Кризисен резерв за 2016 за спешна намеса на пазара“ в размер от 441,6 милиона евро.

Комисията е предложила пропорционално намаляване с под 1,4% на парите за директни плащания, което ще бъде преразгледано на есен. Ако кризисният резерв за 2016 остане неизползван, парите ще бъдат възстановени на земеделските производители, когато те
заявяват субсидии през 2016 (от бюджета по ОСП за 2017).

Втори стълб

Що се отнася до разходите за развитие на селските райони по Втори стълб, проектобюджетът за 2016 предвижда за ангажименти 18.676 милиарда евро и за плащания 11.866 милиарда евро.

Плащанията се увеличават с 6,3% спрямо платените от бюджета за 2015. Увеличението е по три причини – да се изплатят неплатените сметки за 2007-2013 по Втори стълб, да се извършат междинни плащания по програмите 2014-2020 и за покриване на "последния транш" на предварителното финансиране по програмите за 2014-2020.

 

Следващи стъпки
На 28 май Комисията по земеделие на Европейския парламент прие Становище относно бюджета на ЕС за 2016 , въз основа на проектодоклада на евродепутата Жан Пол Денано, който представлява френските социалисти и демократи в Европейския парламент. Докладът на Денано беше приет от Комисията по земеделие на ЕП на 28 май и призовава разходите по ОСП да "останат поне на сегашното си ниво", заради  забраната за внос на Русия.
Неговият доклад, заедно със становища на други парламентарни комисии, ще бъдат включени в позицията на Парламента, която ще бъде изготвена от бюджетната комисия. Междувременно страните-членки ще обсъдят позицията на Съвета, която трябва да се приеме през юли или през септември.

След това депутатите ще предложат изменения по позицията на Съвета. Това ще се случи през септември или октомври, когато Комисията
също ще представи своите бюджетни нужди, ревизирана прогноза и заложени приходи.

След това ще се проведе т.нар. "помирителна процедура" между 29 октомври и 18 ноември, когато преговарящите от Парламента и от Съвета ще имат три седмици, за да постигнат компромис между становищата си. Комисията също участва в преговорите до консенсус.

Ако не се стигне до никакво споразумение, което е малко вероятно, Комисията трябва да представи ново предложение за бюджет, след което Съветът и Парламентът трябва да постигнат споразумение до края на месец декември, или ще се прилагат бюджетните суми от 2015 за всеки следващ месец до постигането на компромис. Последното се е случвало само през 1980 г., 1985 г., 1986 г. и 1988 г. и може да попречи на дългосрочните програми.

За повече информация:

Институт за агростратегии иновации

02 423 73 23