Новини

Покана от МЗХ за участие в Земеделски инвестиционен форум

2015-06-12 

На 26 юни 2015 г. в Хотел София Балкан ще се състои Среща на министрите на земеделието на Китай и страните от Централна и Източна Европа, по време на която официално ще стартира дейността на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа.

В рамките на Срещата, от 14:30 до 16:30 часа, в зала Роял на София Хотел Балкан е предвидено провеждането на Земеделски и инвестиционен форум.

Форумът ще има за цел да запознае широката общественост с Инициативата 16+1, да обясни ролята на България и новосъздадения Център за постигане на заложените в Инициативата цели. Мероприятието ще се проведе в следните основни панели:

  • Инициативата 16+1 и ролята на България за привличането на преки чуждестранни инвестиции в сектор земеделие;
  • Приоритетни за ЦИЕ инвестиционни проекти;
  • Износ на земеделски стоки от ЦИЕ към Китай;

МЗХ кани заинтересовани фирми и организации да вземат участие във Форума.

В офизиалната покана се казва:

-Предвид формата на мероприятието и необходимостта от осигуряване на достъп до Форума и изготвянето на баджове, е необходимо да попълните Заявка за участие, подписана и подпечатана от ръководителя на фирмата или организацията, и да я изпратите на електронни адреси: vgelev@mzh.government.bg и Adrian@mzh.government.bg в срок до 22 юни 2015 г.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-н Васил Гелев, съветник на министъра на земеделието и храните и към г-н Адриан Георгиев, държавен експерт, дирекция „Европейска координация и международни отношения“ на телефони съответно 02/985 11 891 и 02/985 11 244.