Новини

Шест групи производители получиха близо 7 милиона лева от Фонд „Земеделие”

2015-06-15 

 ДФ „Земеделие” изплати близо 7 милиона лева по схемата „Групи производители”, се казва в официално съобщение, публикувано на интернет страницата на ДФЗ.

Финансовата помощ е осигурена от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от националния бюджет. Средствата се дават на шест групи производители за извършени инвестиционни разходи през 2014 г.

Най-голяма финансова помощ е преведена на "АГРЕКОСЕЛЕКТ" ООД –  гр. Пловдив - близо 2,5 милиона лева. Следват "ГРИИНФРУТ БГ" ООД – гр. Бургас и "ХЕПИ ФРУТС" ООД – гр. Пловдив -  с по над 1,2 милиона лева. ДФ „Земеделие” изплати и близо 967 хил. лв. на "СЪНИ ФРУТС" ООД – гр. София, малко над 900 хил. лв. на "ЗАР ГРУП" ООД – с. Обединение, общ. Полски Тръмбеш и над 170 хил. лв. на "АЛЛ БРАНДС" ООД – гр. Русе.

Шестте договора по схемата „Групи производители” са сключени през 2013 г. Извършените плащания са първи за пет от групите и второ за една от тях.

Субсидираните инвестиционни разходи за 2014 г. включват купуване на земеделска техника - трактори, пръскачки, мотокарни уредби, косачки, платформи за бране на плодове и др., както и купуване на системи за капково напояване, мрежи за защита от градушки, автоматични линии за претегляне и опаковане на плодове и овощен посадъчен материал.

От ДФЗ припомнят, че основните изисквания за одобряване на групи производители на плодове и зеленчуци са те да имат поне 4-ма членове и годишен оборот не по-малък от левовата равностойност на 50 000 евро без ДДС. Инвестициите по схемата „Групи производители” трябва да бъдат извършени в рамките на не повече от 5 години. През този 5-годишен период бенефициентите трябва да изпълнят поне една от целите на схемата, а именно – да увеличат броя на членовете в групата, да увеличат стойността на реализираната продукция, да внедрят нови продукти или технологии, да подобрят сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти и др.

 

Повече информация за схемата „Групи производители” можете да намерите на www.dfz.bg в раздел “Селскостопански пазарни механизми”/ „Плодове и зеленчуци”/ „Временно признати организации на производители”.