Новини

МЗХ организира международна конференция по подхода ЛИДЕР

2015-06-22 

 

На 23 юни, от 9:30 часа, в хотел „Санкт Петербург“, гр. Пловдив, ще бъде открита втората Международна конференция по подхода ЛИДЕР/Водено от общностите местно развитие. Форумът, който се организира съвместно от Министерството на земеделието и храните, Националната селска мрежа и две от финансираните местни инициативни групи – МИГ „Тракийско – родопска яка” и МИГ „Раковски”, ще продължи до 25 юни. На конференцията ще бъдат представени добри практики при изпълнението на подхода ЛИДЕР през програмния период 2007 – 2013 г., като ще бъдат обменени идеи, ноу-хау и информация за изпълнението на подхода Водено от общностите местно развитие през периода 2014 – 2020 година. Заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев ще вземе участие в конференцията на 25 юни, се казва в съобщението, публикувано на официалната страница на земеделското министерство.