Новини

Резултатите от приемите по ПРСР и Кампания 2016 във фокуса на 4-тата Национална среща на АЗПБ

В периода 10-12 февруари АЗПБ организира Четвъртата национална среща на земеделските производители. За пръв път събитието на асоциацията ще присъства лично изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Румен Порожанов. „Очакваме г-н Порожанов да представи актуална информация за ранкинга на проектите по подмерки 4.1 и 4.2, както и новостите по договорите, които се сключват, и мониторинга на проектите - нов момент в Програмата.“, коментира изпълнителният директор на АЗПБ Ивайло Тодоров.

За пръв път на форума ще се дискутира темата за създаване на организации и групи производители. Експерти от Министерството на земеделието и храните и Агенцията по рибарство и аквакултури ще представят Програмата за морско дело и рибарство и възможностите за инвестиции по нея. По традиция в дневния ред на събитието ще са поземлените отношения и предстоящата през март кампания по директни плащания. Ще бъдат разяснени всички нови моменти в изискванията за подпомагане и при подаване на заявленията по Първи стълб. Във фокуса на вниманието ще е и Програмата за развитие на селските райони.

В рамките на Четвъртата национална среща на земеделските производители у нас експертно ще бъдат изяснени възможностите за колективни инвестиции, интегрираните проекти, новостите, свързани сагроекология и биоземеделиеИнвестициите в напояване също са застъпени в програмата, посочват от АЗПБ. „За пръв път на форума ще вземе участие и контролираща фирма, която ще даде конкретни примери с реални казуси в биологичните стопанства“, обръща внимание Ивайло Тодоров. Фермерите ще получат информация и за промените в националното законодателство по отношение на пасищата и тяхното разпределение. Експерт счетоводител ще обясни измененията в Закона за счетоводството. Програмата на събитието включва и тема за актуалните моменти относно акциза за горивата и преотстъпения данък.

По време на събитието земеделските стопани ще имат възможност за директен контакт с ръководството на МЗХ и ДФЗ. Ивайло Тодоров обръща внимание, че и тази година след националната среща предложенията и нерешените казуси, поставени по време на форума, ще бъдат обобщени и АЗПБ ще работи приоритетно по тях през 2016 г.

 

По време на Четвъртата национална среща на земеделските производители е предвидено и изложение напродукти и услуги в сферата на селското стопанство. „Очакваме така участниците в семинара да влязат в пряк контакт с фирмите, които биха могли да им бъдат полезни. Постарали сме се и тази година форумът да засегне най-актуалните въпроси за земеделските стопани у нас и да има практическа полза като цяло“, каза Ивайло Тодоров.