Новини

ДФЗ започна изплащане на субсидии по мярка 11 от ПРСР 2014-2020

Държавен фонд „Земеделие“ започна поетапното изплащане на субсидиите по мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Към 1-ви март 2016 г.  са преведени близо 4 милиона лева на над 400 земеделски стопани, заявили за подпомагане само направление "Биологично пчеларство", съобщиха от фонда.

Предстои поетапното изплащане на субсидиите в останалите направления от мярка 11 "Биологично земеделие" - „Биологично растениевъдство” и „Биологично животновъдство”, както превеждането на субсидии в двете направления от мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020 година.

21 земеделски стопани са подали в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ заявления по схемата за Държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни семейства в резултат на природни бедствия.Общият бюджет за 2016 г. по тази схема е 100 000 лева. На подпомагане подлежат стопани, които през 2015 г. са били включени в регистъра на МЗХ. Те ще получат обезщетение за пчели, едър и дребен рогат добитък, юници над 12 месеца, говеда за угояване от 12 до 24 месеца и агнета до 6 месеца.Предстои проверка на предоставената от кандидатите за участие в схемата информация. Държавната помощ ще бъде изплатена през март, се казва още в съобщението на ДФЗ.