Новини

Абонамент за сп. „Практично земеделие” за оставащите месеци на 2016 г.

От 1-ви до 15 март 2016 г. може да подновите абонаментът си или да направите нов за оставащите месеци на 2016 г. във всички пощенски клонове и станции в средата. Абонаментът за сп. „Практично земеделие” ви осигурява редовното му и безпроблемно получаване.

В оставащите месеци на 2016 г. списанието ще излиза веднъж месечно през април, май, юни, юли и август.  Следващите броеве - до края на годината, ще бъдат отпечатани  съответно: бр. 9 през септември и бр. 10 през ноември, като актуалната информация се включва в сборните броеве. Корична цена за 1 бр. – 3,00 лв.

                           Каталожен № 1608

ТРИМЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ – 3 бр. – 9,00 лв.

ШЕСТМЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ – 6 бр. – 18,00 лв.

Вие имате възможност  да изберете при кой от нашите партньори да направите своя абонамент, както следва:

1.Във всички пощенски станции и клонове в страната на „Български пощи” . Абонаментната кампанията  е от 1-ви до 15 март 2016 г.

Подробна информация на www.bgpost.bg, секция „Абонамент”

2.В „ДОБИ ПРЕС” ЕООД

Абонаментът е текущ.

Информация: http://www.dobipress.bg/, секция Абонамент

Куриерската мрежа на „Доби прес” покрива следните градове: София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Шумен. За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

Подробна информация: тел: 02/963 30 81; 02/963 30 82

е- mail: a.balabanova@dobipress.bg

4. В „Разпространение на печата” АД

 

Национален координатор: Даниела Иванова; тел.: 0882 09 62 30