Растителна защита, торове, семена

Контрол на мрежести петна (дрешлера) по ечемика през есента

2016-11-03 

От няколко години, в почти всички производствени региони на страната, се прояви във висока степен болестта мрежести петна по ечемика (Pyrenophora teres (Drechslera teres). Мрежестите петна спадат към групата на листните петносвания - листен пригор, листни петна, ленточна болест и др., които причиняват загуба на листна маса и понижаване на добивите.

Първите признаци на дрешлерата (другото популярно име на мрежестите петна) се констатират върху току що поникналите листенца след сеитбата под формата на закръглени кафяви петънца, преминаващи  в  неправилни, ограничени от нерватурата зони с типичното за болестта мрежесто, по-тъмнокафяво разграфяване.

На преминаваща светлина добре се очертава мрежестият характер на петната. Валежите са много благоприятни за развитие на болестта до края на вегетацията. Петната се разрастват, сливат и оформят дълги, кафяви ивици, неправилно очертани. Некротичните участъци покриват по-голяма част от листата и ги унищожават, но без нацепване, както е при ленточната болест.

Върху плевите по класовете на ечемика се появяват дребни, кафяви ивици, но липсва мрежовидност; добивът се намалява, а семената се спарушват. И в основата на зърната се образуват неясни кафяви петънца. По време на жътва стъблата добиват сивокафяв цвят и устойчивостта им намалява.

Причина за мрежовидните петна е гъбен патоген, който се запазва за следващата година (от 1 г. до 1,5 г.) под обвивката на семената и в растителните остатъци.

Инфектирането се осъществява от заразени семена. Спорите на патогенната гъба се разпространяват от дъждовните капки и вятъра, а най-силни поражения се наблюдават при хладно и дъждовно време.

За борба срещу мрежестите петна се съчетават агротехнически и химически мерки.

От агротехническите мерки важно значение имат: въвеждане на 2-3 годишно сеитбообръщение или дълбоко заораване на растителните остатъци, но така че да не се изнасят върху почвата с предсеитбените обработки. Важно условие е да се използват за сеитба незаразени семена.  Завишаването на азотните торови норми също благоприятства по-голяма нападение от дрешлера, затова торенето с азот трябва да се основава на агрохимичен анализ на почвата и да се определя в зависимост от изискванията на сорта.

От химическите мерки много добър ефект има обеззаразяването на семената преди сеитбата с регистрирания фунгицид Ламадор 400 ФС - 20 мл/ 100 кг семена и до 4 л вода, както и с иновативния продукт Ламадор Про – 50 мл/100 кг семена /колич. работен разтвор – 1-1,5 л/100 кг/семена./

Отличен ефект за защита на ечемика от мрежести петна още в ранната вегетация има и иновативният фунгицид Систива. Систива е първият фунгицид за третиране на семена и се използва в доза 75 мл/100 кг семена с прилепителя Премис 150 мл/100 кг семена). Чрез системното  действие на активното си вещество (флуксапипоксад) Систива прониква и през корените и се разпределя равномерно по цялото растение. Растенията остават защитени  за дълъг период, не само през есента, но и през първите седмици на пролетта.

Препоръчително е, по време на вегетацията на ечемика, при продължителни дъждовни периоди да се извършат две третирания при ранно оформяне на стъблото и около 3-4 седмици по-късно с фунгицида  Сфера Макс СК - 30-50 мл/ дка.

Ако валежите имат средна интензивност, посевите може да се пръскат еднократно след вретенене до поява на флагов лист.

На снимката: Симптоми на мрежести петна по листа на ечемик

Статията е авторска и е публикувана в бр. 10/ноември-декември 2016 г. на сп. „Практично земеделие”. Подробности за абонамент: 0888 58 54 68