Растителна защита, торове, семена

Санитарната резитба – ключов фактор при профилактиката в овощните градини

2016-11-06 

Значението на санитарната резитба е голямо, защото чрез нея се намалява числеността на много от неприятелите - дървесинояди, корояди, кръвна въшка и други. А при гъбните и бактерийни болести, които повреждат клоните и клонките, леторастите, стволовете на дърветата като брашнеста мана, черно гниене по ябълката, огнен пригор, брашнеста мана по прасковата, ранно кафяво гниене, сачмянка, шарка по сливата, бактериен рак и други, чрез изрязване да здрава тъкан на повредените от болести клони и скелетни части на дърветата, се намалява заразата. Всички болни, закържавели и изсъхнали клони, гъсенични гнезда, се изрязват, изнасят се вън от градината и се изгарят.

Огненият пригор (Ervinia amylovora(Burril) Winslow&al.) напада ябълки, дюли и круши и причинява изсъхване на нападнатите  клони заедно с листата и плодовете, които не окапват и изглеждат като опожарени. Това състояние определя името на заболяването. Причинител на заболяването е бактерия, която се запазва в заразените клони. Чрез санитарна резитба засегнатите клони се изрязват на 50-70 см под мястото на повредата, събират се в чували и се изгарят вън от градината. Силно заразените дървета се изкореняват и изгарят. Има изискване след всеки отрез режещият инструмент да се дезинфекцира с Белина-10%-ов разтвор или с Формалин-2%-ов разтвор, за да не се разнася заразата. След привършване на резитбата овощните насаждения се пръскат с медсъдържащ фунгицид.

Гъсеничните гнезда на някои неприятели се виждат добре след листопада. Гъсениците на златозадката (Euproctis chrysorrea), един от опасните листогризещи неприятели,зимуват в гнездо, което обхваща няколко листа, омотани с белезникава паяжина. Тези гнезда са здраво закрепени по върховете на младите леторасти и трудно се отделят с ръка. Големината на гнездата понякога е колкото малък юмрук и се виждат отдалече. Напролет гъсениците унищожават набъбналите пъпки, после преминават върху листата и ги изгризват напълно, без да засягат дебелите жилки, повреждат и цветовете. Силно нападнатите дървета имат вид на опожарени.

Гнездото на бялата овощна пеперуда (Aporia crataegi L) се състои само от един лист, прикрепен за тънките клонки с копринени нишки. В едно гнездо се намират до 30 гъсеници, като всяка една е в отделно бяло пашкулче с овална форма. Неприятелят поврежда не само овощните видове, но и горските.

Един от опасните и добре познати на овощарите неприятели е пръстенотворката (Malacosoma Neustria L.). Той напада всички овощни култури, розата, много горски дървета и храсти. Зимува като напълно развита гъсеница в яйчна черупка, оловносива на цвят. Яйцата са наредени пръстенообразно около тънките клонки в 10-14 спирални реда. Във  всяко пръстенче има от 50 до 500 яйца. Гъсеницата е пъстро оцветена. Напролет гъсеничките излизат от яйчните черупки и се хранят с набъбналите листни и плодни пъпки, а после с листата, които изгризват изцяло. Характерно за този неприятел е, че гъсениците живеят задружно в паяжинни гнезда, от които излизат само, за да се хранят. След изгризване на листата от една клонка, те преминават на друга и отново правят праяжинно гнездо. Гъсениците се хранят нощем, а през деня се събират на големи групи по стволовете, оплетени с паяжина. Изрязването на клонките с яйчни пръстенчета наесен до голяма степен намалява числеността на неприятеля  през следващата година.

Туморите по стъблото и скелетните клони на прасковата  и кайсията, при които има смолотечение е необходимо да се изрежат. Раните се намазват с блажна боя или бял латекс.

Повече подробности в бр. 10/2016 г. на сп. „Практично земеделие”

Статията е авторска и е публикувана в бр. 10/ноември-декември на списанието. Информация за абонамент: 0888 58 54 68