Растителна защита, торове, семена

Синджента България постигна изключително добри резултати през 2016 г. – увеличени са продажбите на всички водещи продукти на компанията

2017-01-08 

Презентация на Николай ГРАМЧЕВ, Мениджър Маркетингови кампании Царевица и Житни култури, СИНДЖЕНТА БЪЛГАРИЯ, представена пред Шестия национален агросеминар на Националната асоциация на зърнопроизводителите в България, и аграрни журналисти, акредитирани за отразяване на събитието, декември 2016 г., гр. Пловдив                                                                   

С гордост искам да съобщя, че през 2016 година Синджента постигна изключително добри резултати. Постигнахме увеличение на продажбите при всички водещи продукти на компанията, съобщи Николай Грамчев , Мениджър Маркетингови кампании Царевица и Житни култури, Синджента България, пред участниците в агросеминара.

Б. р.- Експертът представи иновациите и най-новите технологични решения на компанията за 2017 г. които публикуваме по-долу със съкращения:

Иновациите на Синдежнта, които  компанията предлага на българските земеделци за 2017 година са много повече, в сравнение с изминалата година.

•От есента на 2016 г. компанията предлага на пазара  семена от първия за България хибриден ечемик за фураж Hyvido.

Hyvido е революционна технология в житните, която предлага нов, по-висок стандарт на добиви от конвенционалнияечемик  с около 100 кг/дка (често и повече), и осигурява ежегодно по-висока стабилност на добива, независимо от стресовите фактори и тежките почвено-климатични условия.

Hyvidoсе сее при по-ниска сеитбена норма /200 семена на кв. м/, но поради по-високата си жизненост (б. р- хетерозисният ефект на хибрида)формира повече братя, а от там - повече класове и зърна. Готов е за жътва около в началото наюни.

Резултатите от опитите в различни региони на страната са показали, че при различните климатични условия на 2014/2015 и 2015/2016 година Hyvido се е справил и в двата сезонапо-добре спрямо конвенционалните сортове. Синджента е разработила и предлага на производителите подробна технология по отглеждането му. Не е малък броят на производителите, които през есента на 2016 г. са извършили сеитба на значителни площи с хибридния ечемик  Hyvido. Те ще могат да разчитат на консултации и съвети от страна на експертният екип на компанията във всеки един етап от прилагане на технологията.

Новият фунгицид Черокина Синджента, който ще е в продажба от 2017 г., е с уникална комбинация от 3 активни вещества с различен механизъм на действие. Безкомпромисен продукт за контрол на едни от най-вредоносните болести по житните култури - видовете ръжди и септория, които могат да нанесат загуба на добив  до над 50% съвкупно.

Черокиима предпазно контактно действие и двойно системно предпазно и лечебно действие, предпазва и с газова фаза - защитава културата отвътре и отвън, защитава и новия прираст. Препоръчва се като професионален подход за контрол на болести при пшеница и ечемик във фаза братене и ще се предлага на пазара с изгодна цена, независимо от това, че е част от фунгицидната програма, с която е постигнат световен рекорд в добива на пшеница.

•Както беше вече съобщено, през изминалата година Синджента е увеличила продажбите си при всички водещи иновативни продукти, в т. ч. и продуктите, с които се реализира Стратегията на компанията в житни култури за максимален добив и качество: хербицдите Аксиал,  Аксиал Едно (едни от малкото хербициди, които могат да се предлагат и в пшеница, и в ечемик), фунгицидите Артеяи Амистар Екстра. Постигнати са изключително добри резултати с тях, в полетата на всички земеделци, където са били приложени и не са се наложили повторни пръскани, защото те се справят абсолютно категорично с най-важните икономически вредоносни житни плевели (Аксиал Едно и със широколистните).

Синджента заема вече лидерски позиции и e една от водещите компании по отношение използваните  продукти за растителна защита в царевица.

Градоприм (хербицид за контрол на едногодишни житни и широколистни плевели почвено) е много популярен продукт, и през м. г.  площите, третирани с него в страната, се увеличиха  и при слънчогледа, и при царевицата.

Увеличен е  и пазарният дял и на високо рентабилния Камикс - другият хербицид на Синджента за почвено третиране в царевица. Тези два продукта за почвено или ранно вегетационно третиране са вече утвърдени компоненти не само винтензивната технология при царевица, но и в стандартната, а в година като 2016 много фермери, които ги използваха спестиха вегетационни пръскания с хербициди.

От вегетационните хербициди за царевица Елумис ОД постига върхови резултати. Той се представя като един от водещите продукти в борбата с балур и семесено и тежко заплевеляване. С него се постига отличен контрол на балур и на всички икономически важни плевели без да са необходими добавки на други хербициди. Продуктът позволява голяма гъвкавост  в моментите за приложение - както по време на вегетацията, така и по отношение на използваната дозата. Фермерът може да избере ефективната доза според тежестта на заплевеляване и фазата на развитие на плевелите.

•При слънчогледа, от 2017 г., Синджента представя новия фунгицид – Амистар Голд.  Ако Амистар Екстра е отличният листен фунгицид  за второ фунгицидно третиране във фаза флагов лист с двойното си системно действие (б. р.за контрол на брашнеста мана, септориоза, кафява ръжда при житни култури), то със свърх новата Амистар Технология срещу болестите при слънчоглед, в„лицето“ на Амистар Голд, производителите на слънчоглед получават продукт, с който надеждно да опазят културата от болестите като склеротийно гниене, фомоза, фомопсис.

•На българския пазар Синджената  ще   предложи   няколко нови хибриди  в слънчогледа и няколко нови царевични хибриди.

Новите три хибрида царевица, които компанията ще предложи за този сезон, са в групите ФАО 300 и ФАО 400.

Във ФАО 300 ще се предлага хибридът Зефир – с много добра адаптивност, който може да се отглежда при различни технологии. Дава изключително качествено зърно и високо ХЛТ.

От групата на ФАО 400 ще се предлага царевичният хибрид Креон -с добра адаптивност, висок добив и отлично качество на зърното. Подходящ е за зърно и за ранен висококачественсилаж.

Третият нов царевичен хибрид ев група ФАО 100и е Феномен. Тенденцията, която Синджента следва, е да се предлагат хибриди с високо качество на зърното и ранен цъфтеж. Компанията е лидер в групата ФАО 100 и ФАО 200.  Амбишъс /ФАО 150/ е уникален, ранен царевичен хибрид, без аналог на пазара и сега до него Синджента добавя втори преспективен. И при тежките условия на 2016 г., двата показаха високи (над 900 кг/дка) и стабилни добиви.Това се дължи на тяхната висока адаптивност,  ранно узряване и бързо отдаване на влагата. С използването им през 2016 г., фермерите имаха възможност да избегнат тежките засушавания след 18-ти юни, а ранното  им прибиране им позволи да подготвят много по навреме площите за есенна сеитба и да продават на високи цени.За новия сезон Синджента ще предложи с пълна увереност новия ранен царевичен хибрид – Феномен /ФАО 160/, подобен по адаптивност, продуктивност и ранозрелост на Амбишъс.

•От следващия сезон Синджента ще започне да предлага още един нов, двукомпонентен вегетационен хербицид срещу житни плевели, който ще даде възможност на българските земеделци да осъществят сигурен контрол срещу всички житни плевели в полетата си с пшеница, а и срещу някои широколистни.Този продукт осигурява контрол  на изключително високо ниво на див овес, на власатка, на лисича опашка, на райграс и на разширяващото се заплевеляване с всички видове овсига.

В заключение, г-н Н. Грамчев  (на снимката) съобщи, че по-пълна информация за иновативните продукти на Синджента и конкретни технологични решения за приложението им в различните сегменти, клиентите на компанията ще научат от предстоящите технически срещи и семинари по региони.

 Яна Брезовска

Статията е публикувана в бр.1/януари 2017 г. на сп. „Практично земеделие”, който е в продажба по вестникарските павилиони в страната от 05.01.2017 г.