Растителна защита, торове, семена

Технологични решения и нови предложения за повишаване на производителността при отглеждането на рапица

2017-07-04 

Рапицата отдавна утвърди своето място като една от основните полски култури в сеитбооборото в България. Производството на рапица както и при останалите полски култури е сързано с редица трудности и особености, някои от които са преодолими а други непредвидими, но добрата подготовка и правилният подход при производството до голяма степен решават основните проблеми. Комплексните решения при отглеждането на рапица са от изключително значение за получаването на високи добиви.Формулата на успеха е в навременното прилагане на съответната технология. Производителите се убедиха с течение на годините в ползите от прилагането на цялостен и устойчив подход при производството на рапица. Много компании предлагат на българския пазар хибриди рапица или продукти за растителна защита в тази култура с цел да улеснят производителите и да оптимизират техните разходи. Единствоно Синджента предоставя на българските производители завършена технология съчетаваща високодобивни хибриди рапица и ефикасна растително защитна програма включваща: хербициди както почвен ТЕРИДОКС така и вегетационен ФУЗИЛАД ФОРТЕ; фунгицид и растежен регулатор ТОПРЕКС; инсектицид КАРАТЕ ЗЕОН и торове за листно подхранване ВУКСАЛ Сяра. Благодарение на дългогодишния опит и системните изпитвания в различни области на страната, Синджента предоставя на производителите в Бългрия синхронизирана технология за производствосъобразена със спецификата на различните агро-метеорологични условия в страната. Технологията от Синджента цели да предостави комплексни решения за устойчиво и печелившо земеделие.Един от основните фактори за повишаването на приходите е високият добив от декар. Тук принос имат хибриди с добивен потенциал надминаващ стандартите в страната и Синджента от тази година пуска на пазара два нови хибрида с такива показатели за добив: БЛУСТАР и СИ ХАРНЕС. През последните две години СИ ВЕЗУВИО от новата селекция на фирмата показа отлични резултати и производителите успяха да реализират добра печалба залагайки в производствоте си на този хибрид. СИ ВЕЗУВИО притежава висок и стабилен през годините добивен потенциал и добра толерантност към високи температури и засишаване. Ниският хабитус на растението го прави лесен за прилагане на растително защитни практики и прибиране на реколтата. Добрият му потенциал за разклоняване формира розетка даваща достъп на слънчева светлина до всички цветове в следствие на което хибрида има изравнен цъфтеж и едновременно узряване. СИ ВЕЗУВИО е върхово постижение на селекционерите от Синджента. Веднъж намерили точния път в селекцията, експертите на Синджента продължават да създават хибриди от ново поколение а това са именно БЛУСТАР и СИ ХАРНЕС. С какво се отличават новите хибриди на Синджента.БЛУСТАР освен много високия си добивен потенциал  притежава и толерантност на синя китка по рапицата, което го прави изключително подходящ за районите в Южна България. Добрата му адаптивност към различен тип почви позволяват засяването му в цялата страна. Хибридът, който осигурява старт с предимство още при самият му избор от производителите.СИ ХАРНЕС, хибрид искащ малко, но даващ много, притежава добър добивен потенциал, като е подходящ и за отглеждане на леки почви. СИ ХАРНЕС е нисък компактен хибрид с добра зимоустойчивост. Хибридът е лесен за обработване и прибиране.Цялостната технология за отглеждане на културата обхваща - сеитбооборота, обработката на почвата, растителната защита, основното торене, листното подхранване и всичко друго, което трябва да се вземе предвид до прибиране на реколтата. Правилното извеждане на цялостната технология осигурява добър старт на рапицата и отлична гарнираност на посевите. Като за извеждането на безкомпромисна борба срещу появата на устойчиви плевели, Синджента пре-доставя своето решение на българския пазар - почвения хербицид ТЕРИДОКС.Установената Практика в България е в сеитбооборота да се използват хербициди със сходен механизъм надействие. Така наречените ALS инхибитори са сред най-често употребяваните хербициди при слънчоглед царевица, житни култури, а отскоро и при рапица. Тази практика стимулира възникване на устойчиви видове. Именно затова програмата на Синджента предлага използването на хербицида ТЕРИДОКС, който е с различен механизъм на действие и намалява риска от възникване на устойчивост на плевелите и компрометиране на борбата с тях при останалите култури. ТЕРИДОКС има отлично действие на основните житни и широколистни плевели и гарантира поникването на културата без конкуренцията от плевели като тя се развива оптимално до настъпване на зимата. Почвеният хербицид ТЕРИДОКС се прилага след сеитба преди поникване на културата и унищожава плевелите преди тяхното поникване, като осигурява доброто развитие на посева до настъпването на зимният покой.Високоефективният системен  вегетационен хербицид ФУЗИЛАД ФОРТЕ е водещият хербицид срещу житни плевели след поникване. Предвижва се в кореновата система и унищожава надеждно плевелното растение.Опазването на рапицата от измръзване през зимния период е основен фактор за постигане на добри добиви. Наложилият се през годините растежен регулатор и фунгицид ТОПРЕКС осигурява надеждното презимуване на посевите с рапица. Приложен на есен ТОПРЕКС ограничава растежа на стъблото с което стимулира коренообразуването и подобрява студоустойчивостта  на растенията. Напролет ТОПРЕКС стимулира образуването на повече разклонения върху централното стъбло и основните разклонения и така увеличава добива. ТОПРЕКС е продукт който комбинира две активни съставки – растежен регулатор и фунгицид, благодарение на което успешно предпазва рапицата от основните болести – сухо стъблено гниене (фома), алтернария, брашнеста мана и др. ТОПРЕКС осигурява здрава от болести култура със запазен добивен потенциал. С цялостната технология на Синджента и по-рентабилните пакетни предложения фирмата предоставя формула на българските земеделци към по-висок добив с по-добро качество.